Skatteinformation

Skatt (direkt skatt) är en obligatorisk avgift som betalas av alla med beskattningsbar inkomst. Indirekt skatt är exempelvis moms som betalas på varor och tjänster. Det finns olika skatter för företagare och för olika företagstyper. Som egenföretagare måste man hålla koll på vad som ska betalas in till skattemyndigheten samt vilka avdrag man har rätt till.

Debiterad preliminärskatt

Som egenföretagare ansvarar man själv för att betala in skatt till skattemyndigheten. I början av varje beskattningsår beslutar skatteverket hur mycket som ska betalas in i preliminärskatt. Vid slutet av året deklarerar man sina inkomster och där ser man om man har restskatt eller kvarskatt, dvs om man får tillbaka eller blir skyldig pengar.

Skatter och avgifter för företag

  • Enskild näringsverksamhet: Betalar skatt på vinsten. Rätt att dra av moms på det som köps in till företaget. Egenavgifter som ålderspensionsavgift måste betalas, men räknas också som avdragsgill kostnad.
  • Aktiebolag: Är en egen juridisk person som betalar 22 % skatt på vinst. Vid löneutbetalning betalas arbetsgivaravgifter och detta gäller även ekonomiska föreningar.

Enskild firma

Som företagare betalar man in skatten i förskott. Skatteverket bestämmer summan i början av räkenskapsåret och skatten betalas sedan in månadsvis. Detta kan bli problematiskt eftersom det inte alltid är lätt att veta hur det blir i slutändan. Vid behov kan man göra ändringar i skatten genom en preliminär deklaration inom ett halvår efter beslutet.

Aktiebolag

Skatt i SverigeEtt aktiebolag betalar 22% i bolagsskatt. Vill man dessutom dela ut vinsten måste man betala in ytterligare 30% då det räknas som inkomst av kapital. Tar man som aktiebolagsägare ut lön betalas både arbetsgivaravgift och inkomstskatt på lönen. Detta gör det väldigt ofördelaktigt att driva företag i Sverige eftersom man snabbt kommer upp i 50% skatt.

Ekonomisk förening

En ekonomisk förening betalar i princip samma skatter som ett aktiebolag. VInsten i en ekonomisk förening dubbelbeskattas i regel, men för kooperativa ekonomiska föreningar enkelbeskattas vanligen vinsten. En ekonomisk förening har rätt att begära medlemsavgifter. Dessa är inte beskattade och kan därför heller in göras avdrag på. Däremot skattas serviceavgifter som kan dras av.

Handelsbolag

I ett handelbolag betalas ingen skatt på vinsten, men varje delägare i handelsbolaget betalar skatt på sin del av vinsten. Det tillkommer dessutom särskild löneskatt och avkastningsskatt på pensionskostnader för de anställda inom handelsbolaget. Eftersom man som delägare i ett handelsbolag själv ska betala skatt och sociala avgifter på vinsten, ska man ansöka om SA-skatt.

Driva företag i Sverige

Det är relativt enkelt att starta upp ett företag i Sverige och det behöver heller inte kosta särskilt mycket att få igång sitt företag. Dock förekommer en hel del skatter och avgifter för företagare att det för vissa blir krångligt att få det till ett lönsamt företag.

Flytta utomlands

Vissa företagare väljer att flytta sitt företag utomlands för att kunna ta del av mindre beskattning på sitt företag och dess vinster. Höga skatter kommer med både för- och nackdelar och i vissa fall är man i behov av sina tillgångar direkt istället för att vänta på en eventuell skatteåterbäring ett år senare.

Julklapp

Beskattning av gåvor till anställda och kunder

Julen står för dörren, och det innebär att du troligen redan har bestämt vad du ska ge kunderna och/eller de anställda i julklapp. Men vet du hur du ska skatta för den? Om inte, ska du definitivt läsa vidare. Julklappar till de anställda Julgåvor till ett värde av maximalt 450 kronor (inklusive moms), som ges…

Läs mer
Import

Hur fungerar kemikalieskatten?

1 juli infördes en kemikalieskatt i Sverige. Skatten gäller hemelektronikprodukter som innehåller flamskyddsmedel, vilket bl.a. gäller många typer av vitvaror. Flamskyddsmedel används för att förhindra eller fördröja att ett föremål fattar eld. De används i många olika elektroniska apparater. Det finns misstankar om att vissa flamskyddsmedel är hormonstörande, och de allra farligaste medlen är redan…

Läs mer

4 skattetips inför årsskiftet

Skattetips inför årets slut

När året lider mot sitt slut är det smart att fundera på vilka avdrag du har möjlighet att göra. 1. Övriga utgifter Har du haft utgifter för arbetsrum, representation, skyddsutrustning eller -kläder, telefon eller verktyg under året? Om du har inkomst av tjänst får du göra avdrag för kostnader för inkomsternas förvärvande. Hur mycket du…

Läs mer

Gör avdrag för klimatkompenserande åtgärder

Ko

Att klimatkompensera blir mer och mer attraktivt, både för privatpersoner och företag. Men det är inte alltid som företag kan dra nytta av den här typen av åtgärder. En dom i Högsta förvaltningsdomstolen från i somras innebär dock att det går att göra skatteavdrag för klimatkompenserande åtgärder, under vissa omständigheter. Det här öppnar för att…

Läs mer

Åtta tips för lägre skatt

Om du driver ett företag, oavsett typ, vill du naturligtvis att det ska bestå. Du vill också få tillräckliga intäkter för att kunna leva på pengarna från företaget när du gått i pension. Då är det viktigt att för mycket inte försvinner i skatt. Därför är det viktigt att känna till vilka möjligheter som finns,…

Läs mer