PensionLissabon

Att flytta till ett soligt medelhavsland på ålderns höst har länge varit populärt bland svenska seniorer. Många har valt att flytta till Spanien, men det har funnits skattemässiga fördelar med att istället välja grannlandet Portugal. Under vissa förutsättningar har det rent av varit möjligt att slippa skatta för sina tjänstepensionsinkomster. Nyligen ändrades dock detta.

Tidigare hade Portugal, som enda land i världen, ett skatteavtal med Sverige som gav landet rätt att beskatta tjänstepensionen som betalades ut till svenska pensionärer boende i Portugal. Det ursprungliga avtalet ingicks 2002. 2009 ändrades sedan den portugisiska skattelagstiftningen, så att tjänstepensioner under vissa omständigheter blev skattefria. Det innebar att en del svenska pensionärer boende i Portugal inte betalade någon skatt på sin svenska tjänstepension – varken i Sverige eller i Portugal.

Sverige har länge fört diskussioner med Portugal om de skattefria pensionerna. Frågan har varit prioriterad av finansminister Magdalena Andersson, även om det inte rör sig om några summor som statskassan går miste om.

– För Sverige kommer avtalet inte leda till några större ekonomiska fördelar, det här är snarare en symbolisk handling. Den typen av beskattningar har dels varit ett sätt för länder att attrahera utländska människor, säger Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia.

Pensionär i PortugalTidigare i år ändrades dock avtalet mellan Portugal och Sverige. Tjänstepensionerna beskattas nu av den stat som betalar ut dem. Även tjänstepensionsutbetalningar som tidigare beskattades i Portugal kommer i och med det nya avtalet att kunna beskattas från Sverige, på samma sätt som om mottagaren fortfarande var bosatt i Sverige. Den portugisiska skatten kommer dock att räknas av från den svenska. Om Portugal i framtiden skulle ändra sina skatteregler, så att möjligheten att erhålla skattefri tjänstepension försvinner, kommer också den portugisiska skatten att räknas av från den svenska.

En person som flyttat från Sverige, och brutit sin väsentliga anknytning till landet, är begränsat skattskydig och kommer att beskattas med 25 procent, i särskild skatt för utomlands bosatta.

När träder ändringen i kraft?

De pensioner som tidigare varit skattefria i Portugal ska beskattas i Sverige från och med den dag ändringsprotokollet träder i kraft och blir tillämpligt. När detta sker är inte klart i skrivande stund, men det blir tidigast 1 januari 2020. De som redan betalar skatt i Portugal kan beskattas i Sverige från och med 1 januari 2023.

Sverige har skatteavtal med ett flertal europeiska länder, och ungefär hälften av dessa ger Sverige rätt att beskatta svenska tjänstepensioner. Detsamma gäller vårt östliga grannland Finland, som undertecknade ett liknande avtal med Portugal 2016.

Protokollet måste lämnas till riksdagen för godkännande, men eftersom det råder politisk enighet i frågan är sannolikheten hög för att det kommer att godkännas. Frågan är dock när ändringsprotokollet kommer att undertecknas av Portugal. Protokollet för ändring av skatteavtalet med Finland undertecknades i november 2016, men Portugal har ännu inte skickat den notifikation som krävs för att ändringen ska träda i kraft. Finland har löst den uppkomna situationen genom att säga upp avtalet, och därmed har man sedan början av detta år rätt att beskatta finländska pensioner. Detta är troligtvis något som Sverige vill undvika.

Mer om det nya avtalet mellan Sverige och Portugal finns att läsa på regeringens webbplats.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *

Post comment