Vad är punktskatt?

Punktskatt är en kommersiell skatt som tas ut på särskilda varor som tobak, alkohol, lotterier men även koldioxid och reklam. Man lägger till en extra skatt på produkter som dessa, dels för att få in extra pengar till staten men även för att styra konsumtionen av dem på ett mer kontrollerat sätt.

För staten

Anledningen att staten vill ha in ytterligare en skatt som punktskatten på de ovan nämnda varorna, är att denna ska räcka för att finansiera de statliga åtgärder som krävs när förbrukningen av varorna görs. Naturligtvis ska man inte heller sticka under stol med att punktskatten för staten är en extra, värdefull inkomst.

Punktskatt sammanfattningCigarett

  • Punktskatt är en extra skatt som läggs på vissa varor
  • Varor som är påverkade av skatten är bl.a tobak, alkohol och lotterier
  • Skatten betalas till Tullverket eller Skatteverket
  • Den som står som registrerad avsändare betalar in punktskatten till Skatteverket
  • Skatten går till staten, dels för att öka inkomsten men också för att kontrollera konsumtionen lättare

Hur betalas punktskatten?

Punktskatten är en indirekt skatt och ingår i försäljningspriset för varorna som den omfattas av. Man kan således jämföra den med momsen som också är inkluderad i priset. Den betalas in till Tullverket eller till Skatteverket. På Skatteverket sker inbetalning på samma sätt som momsen genom att den deklareras och betalas via ett skattekonto.

Tullverket

Ibland ska punktskatter betalas in till Tullverket i den mån den importerade varan som omfattas av punktskatten är importerad från ett område som ligger utanför EU:s s.k punktsskatteområde. Det är då den som står som deklarant på tulldeklarationen som ska betala. Reklamskatt måste betalas för annonsblad som är utgivna i ett tredje land.

Vad gäller?

För att veta om punktskatten ska betalas till Skatteverket vs Tullverket krävs att du har koll på vissa saker. Om villkor för undantag från skatteplikt enligt LTS, LAS eller LSE är uppfyllda ska skatten istället betalas in till Skatteverket. Detta gäller om du är en registrerad avsändare som då ska utfärda ett e-AD i EMCS.

Hur punktskatten är uppdelad

Punktskatten har alltså införts för att både styra konsumtionen av varorna i rätt riktning men också för att bidra med pengar till staten. Idag svarar den för en mycket stor del av statens inkomster, närmare bestämt runt en siffra på 127 miljarder varje år. De olika delarna svarar sedan för en viss procent.

Glas med ölEnergidelen

Den allra största delen som är kopplad till punktskatten är skatten på energi och koldioxid. Den svarar för ca 70 miljarder kronor om året (förutom övriga energiskatter), alltså mer än hälften av de totala skatteintäkterna. I energiskatterna ingår punkter som energiskatt för bensin, elektrisk kraft, oljeprodukter och koldioxidskatt. Övriga energiskatter är t.ex vägavgifter och trängselskatt.

Övriga skatter

De andra skatterna som punktskatten är involverad i är alkoholskatt som svarar för ca 14,4 miljarder kronor, tobaksskatt på ca 11,9 miljarder samt övriga punktskatter där bl.a lotterier och reklamskatter ingår.

Sammanfattningsvis kan man betrakta punktskatten som något positivt när det gäller hälsofaror, överkonsumtion eller missbruk av olika slag samt inte minst miljöförstöring.