Alkoholskatt är en punktskatt som måste betalas för alkoholhaltiga drycker som bland annat öl, vin och sprit. Det gäller om de tillverkas i Sverige, förs in i Sverige eller tas emot från ett EU-land, samt om de importeras till Sverige från ett land som ligger utanför EU.

Vilka produkter omfattas av alkoholskatten?

Den fullständiga definitionen är öl, vin, jästa drycker, mellanprodukter och etylalkohol. Jästa drycker kan vara till exempel cider. Med mellanprodukter menas något starkare alkoholdrycker av typ starkvin medan etylalkohol är spritdrycker och även så kallad teknisk sprit. Inom EU används ett gemensamt system för att klassificera drycker.

SammanfattningAlkoholskatt

  • Punktskatt på öl, vin, sprit och andra alkoholhaltiga drycker.
  • Alkoholskatt betalas på alkohol som säljs och förs in i Sverige.
  • Ett undantag är resandeinförsel av alkohol för personligt bruk.
  • Ett annat undantag är alkohol som ska användas för medicinska eller vetenskapliga ändåmål
  • Syftet med alkoholskatten är att styra konsumtionen och öka statens inkomster.

Finns det några undantag från alkoholskatten?

Alkohol som ingår i läkemedel, vinäger eller som är fullständigt denaturerad. Med denaturerad menas att man tillsatt speciella ämnen som gör att den blir i princip odrickbar. Ett exempel är så kallad T-röd som är denaturerad etanol. Alkohol i livsmedel som choklad kan vara undantaget om halten är låg.

Särskilda regler för apotek, sjukhus, universitet och högskolor

Om alkohol ska användas för medicinska eller vetenskapliga ändamål finns rätten att köpa in alkohol skattefritt. Om den däremot används för andra ändamål blir de skyldiga att betala alkoholskatt. Andra verksamheter måste ansöka om att få bli skattebefriade förbrukare och få ett godkännande från Skatteverket.

När betalas alkoholskatten?

För alkoholvaror som säljs i Sverige är den svenska alkoholskatten redan påförd. Den ska även betalas för alkoholvaror som förs in i landet. Undantaget är privatpersoner som själva transporter in varorna från ett annat EU-land till Sverige, förutsatt att de är avsedda för ditt eget eller familjens personliga bruk. Det kallas resandeinförsel av alkohol.

Skatt på öl

För öl tas skatten ut om alkoholhalten är högre än 2,8 volymprocent. Från och med 1 januari 2017 gäller 2,02 kr per procentenhet. Det betyder att en starköl på 5% har en alkoholskatt på 5 gånger 2,02 kr, dvs 10,10 kr. Skatteverket har de uppdaterade listorna för samtliga skattesatser.

Skatt på sprit

För etylalkohol gäller skattesatsen 516,59 kr per liter ren alkohol. För att beräkna skatten får man räkna om spriten till ren alkohol, dvs 100% och sedan multiplicera med skattesatsen per liter. En vanlig alkoholhalt för vodka är till exempel 40% och då motsvarar 100 liter 40 liter ren alkohol.

Vad är syftet med alkoholskatten?

Det övergripande syftet är att styra samhällets konsumtion av alkohol i önskad riktning för att undvika folkhälsoproblem. Ett annat syfte är att liksom andra skatter öka statens inkomster. Logiken är att en hög alkohol skatt minskar konsumtionen, men samtidigt går det heller inte att ligga alltför högt över andra EU-länder.