Vad är avfallsskatt?

Det är en särskild punktskatt som ska betalas för avfall som man vill göra sig av med. Avfallsskatt beräknas utifrån hur mycket avfallet väger och är oberoende av avfallstyp. Från och med 1 januari 2015 gäller i Sverige en skatt på 500 kr per ton. Avfallsskatten har höjts i flera omgångar sedan år 2000.

Vem ska betala avfallsskatt?

Enligt Skatteverkets regler är det den som bedriver verksamheten som är skattskyldig. En anläggning som omfattas av avfallsskatt måste i Sverige också ha miljötillstånd. Skulle tillståndshavaren överlåta verksamheten till någon annan, så är det den sistnämnda som är skattskyldig. Om den däremot drivs på entreprenad behöver inte entreprenören bli skattskyldig.

Sammanfattning

  • Avfallsskatt är en punktskatt för avfall som ska deponeras
  • Skatten beräknas utifrån vikt.
  • Nuvarande skattesats (2018) är 500 kr per ton.
  • Regleras av Lagen om skatt på avfall (LSA)
  • Syftet är att minska mängden avfall
  • Avfallsskatt leder till mer återvinning och andra sätt att utnyttja avfall än att bara förbränna det.

Hur avfallsskatt beräknas

I Sverige är skattesatsen satt till 500 kr per ton avfall. För att kunna beräkna hur mycket skatt som ska betalas måste avfallet vägas. Det är alltid utgångspunkten för verksamheter som omfattas av avfallsskatt, men i undantagsfall kan andra metoder användas. Antingen kan verksamheten ha en egen våg eller använda en annan verksamhets våg.

Undantag från vägning

Om mängden avfall är i mindre omfattning (5000 ton per år eller mindre), kan avfallsskatten beräknas på annat sätt än med vägning. Andra särskilda skäl kan vara när vågen tillfälligt är ur funktion på grund av tekniskt fel. Då används i regel en omräkning från volym till vikt enligt Skatteverkets schabloner för olika avfallsslag.

Undantag från skatteplikt

Avfallsskatt behöver inte betalas för avfall som används för driften av en anläggning eller som ska förbrännas. Om det ska avvattnas och användas för tillverkning av fast, lagringsbart bränsle så gäller heller ingen skatteplikt. Ytterligare ett undantag är flytande avfall som ska renas. Rester som uppstår efter åtgärderna kan dock omfattas.

Vilka lagar reglerar avfallsskatten?

1999 tillkom LSA, Lagen om skatt på avfall som utgör Lag (1999:673). I dess paragrafer kan man läsa detaljerat om vad som gäller för skattesatsen, skatteplikten, avdrag och allt annat som är av intresse för de som omfattas. Framför allt avdragen är komplicerade och verksamheter kan fortfarande undvika en stor del av avfallsskatten.

Skattesatser för avfallsskatt historiskt

Sedan avfallsskatten introducerades har skattesatsen kontinuerligt justerats uppåt.

Avfallsskatt

  • 2000 blev skatten 250 kr per ton avfall
  • 2002 blev skatten 288 kr per ton avfall
  • 2003 blev skatten 370 kr per ton avfall
  • 2006 blev skatten 435 kr per ton avfall

1 januari 2015 höjdes den till nuvarande nivån 500 kr (gäller 2018).

Syftet med avfallsskatt

Anledningen till att en avfallsskatt har instiftats är helt enkelt att försöka minska mängden avfall. När det kostar mer att bara dumpa avfall, så tvingas företag att se över sina processer. En annan effekt är att avfallsskatten ökar återanvändning, återvinning och andra alternativa former att utnyttja avfall istället för att bara deponera det.