Energiskatt är en så kallad punktskatt som från 2018 betalas på elfakturan som man får hem. Det är Riksdagen som beslutar om hur mycket skatten ska ligga på och beror på olika faktorer, bland annat vilken kommun i Sverige man bor i. Skatten höjs varje år för att passa behovet.

Flytt av energiskatten

Den flytt av energiskatten som trädde i kraft den 1a januari 2018 innebär egentligen inga större förändringar utöver att skatten redovisas på samma faktura som man får för elnätet istället för på elhandelsfakturan. De tredelade kostaderna för elen som man betalar består fortfarande av elnätet, den elhandlare man själv valt och energiskatterna.

Energiskatt sammanfattning

  • Energiskatt är en punktskatt
  • Riksdagen beslutar hur mycket skatt som ska betalas för energi
  • Faktorer som påverkar är bland annat vart i Sverige man bor
  • Energiskatten har bara en skattesats, eventuella avdrag kan man dock ansöka om
  • 2018 höjdes energiskatten med 0,6 öre per kilowatt för använd el.

Energiskatt är en punktskatt

Energiskatten hör till gruppen punktskatter som har ett användningsområde som inte är enbart för finansierande av statens verksamheter. Punktskatter används för att påverka konsumenter och styra deras val. Genom att lägga på energiskatt på el och därmed göra elen dyrare så ska konsumenterna pressas till att generellt använda mindre energi.

Elkraft

Energiskatten tas ut på de flesta bränslen och elkraft. Det är en så kallad fiskal skatt, det vill säga en skatt vars syfte är viktigt för inkomster till den officiella budgeten för staten samt för kontrollerande av förbrukning av energi. De bränslen som är skattepliktiga är olja, kol och bensin, men även naturgas och hushållsavfall.

Kommuner med reducerad energiskatt

Kommuner med reducerad energiskatt inkluderar Sollefteå, Ånge och Örnsköldsvik i Västerbottens län samt alla kommuner i Norrbotten och Jämtland. Den lägre energiskatten innebär ett avdrag på energiskatten som i nuläget ligger på 12 öre per kilowatt som förbrukas. Det här avdraget kallas för Norrkatteavdrag och gäller i norra Sverige.

Skattebefriade områden

Skattebefriade användningsområden finns bland annat ur en miljöaspekt och inkluderar bland annat elförbrukning på tåg, flygplan eller annat transportmedel som anses likvärdig och elförbrukning när energiprodukter och kemiska processer framställs. Även vindkraft är helt skattefritt att använda och att producera själv som privatperson eller företag. Man kan även söka avdrag för all producering av energi.

Energi som inte är skattepliktig

I vissa fall behöver man inte betala skatt alls på den el som förbrukas. Bland annat gäller detta ifall energin framställs med en lägre effekt än 50 kilowatts, ifall den förbrukats på en båt, ett tåg eller liknande fordon eller ifall el har förbrukats för att framställa annan energi.

Energi i Sverige

Sverige är ett av de länder som släpper ut minst koldioxid per år, runt 5,3 ton. Samtidigt finns det en ganska hög energiförbrukning som kan bero på det kalla klimatet. Ungefär hälften av all energiförbrukning kommer ifrån kärnkraft och resten ifrån vindkraft, vattenkraft och andra klimatneutrala källor.