Vad är flygskatten?

Flygskatt är ett samlingsbegrepp på alla de avgifter som flygbolag och flygplatser tar ut för allehanda tjänster och idag är flygskatten dessutom sammanlänkad med klimatpåverkan. Den gäller för flygbolag som omfattas av den och flygskatten betalas in till Skatteverket. Skattens storlek beror på destinationen och gäller både in – och utrikesresor. Dock höjs därmed passagerarnas biljettpriser.

Ny flygskattelag

Den nya lagen om flygskatt trädde i kraft den 1 april 2018 och innebär en högre skatt på flygresor. För företag omfattar den flygningar med plan som transporterar fler än 10 passagerare. Flygbolagen räknas till de som har drifttillstånd eller flyger för kommersiellt bruk. Även flygbolag som driver det svenska statsflyget är inräknat.

Flygskatt sammanfattning

  • Flygskatt är den skatt som flygbolag ska betala vid in -och utrikesresor, vilket sker på bekostnad av passagerarnas biljettpriser
  • Företag med drifttillstånd, de som flyger kommersiellt samt svenskt statsflyg omfattas av skatten
  • Den nya flygskatten trädde i kraft 1 april 2018
  • Den gäller per passagerare
  • Skatten har införts bl.a för att skona miljön

FlygskattFlygskatt per passagerare

Skattesatserna för varje enskild passagerare varierar beroende på slutdestination och land. Skatteverket har delat upp dessa skattesatser i 3 olika grupper. I lagen benämns dessa som bilagor. Bilaga 1 innebär 60 kr per passagerare, bilaga 2, 250 kr per passagerare och bilaga 3, 400 kr per passagerare. Alla länder finns listade på Skatteverkets hemsida.

Undantag

Det finns passagerare som utgör undantag för flygskatt. Här nedan presenteras dessa.

  • Barn som är under 2 år omfattas inte av flygskatt trots att dessa har eget säte
  • Om tekniska störningar har skett eller passageraren av en eller annan orsak inte hamnat på sin slutdestination, ska flygskatten inte betalas
  • Transit- och transferpassagerare
  • Personal i tjänst ombord

Beskattning för tur/retur

Skatten innebär inte bara den ena resan utan omfattas av både tur – och returresan per passagerare. Detta beror på att det finns två slutdestinationer för varje resa. Mellanlandningar gäller inte. Slutdestinationerna anges på flygdokumentationen och det är således dessa som ska tas i beaktning. Direktanslutande flyg får ha ett maximalt uppehåll på 24 timmar.

Registrering och deklaration

Alla flygbolag som omfattas av flygskatten ska registrera sig och deklarera för att betala in flygskatten. Detta görs via blanketten på Skatteverket; Anmälan, Skatt på flygresor (SKV 5327). Detta är det första steget. När detta är avklarat får företaget information som visar när det ska börja deklarera sin flygskatt.

Punktskattedeklaration

Flygskatten deklareras vanligen på Punktskattedeklarationen och görs via e-tjänsten. Där fyller man i antalet passagerare som har flugit med företaget under perioden samt skattesatserna för varje person. Viktigt att poängtera är att blanketten ska skickas in även om företaget inte har haft några skattepliktiga flygningar. Utländska flygföretag kan använda sig av ett svenskt ombud.

Utländska företag

Även utländska företag som flyger från svenska flygplatser har skyldighet att betala flygskatt och då måste man ansöka om ett svenskt organisationsnummer först. Efter registrering skickas registreringsbeviset ut till huvudadressen och det är nu fritt fram att börja flyga och betala in flygskatten. De företag som struntar i reglerna kan vänta sig miljonbelopp i straffavgifter.