Från och med den 1 juli år 2017 finns det en ny skatt i Sverige, nämligen en skatt på kemikalier i viss elektronik. Den så kallade ”kemikalieskatten” gäller alltså inte direkt för kemikalier generellt, utan just för de kemikalier som ofta finns i olika plaster som bildar skal eller chassi i elektronikprodukter.

Företags skyldighet i relation till den nya skatten på kemikalier i viss elektronik

Kemikalieskatt

Ett företag har en skyldighet att betala skatt för elektronikvaror som är skattepliktiga och innehåller de miljöfarliga kemikalierna, om företaget i en yrkesmässig roll tillverkar, för in, tar emot eller importerar de elektronikvaror som omfattas av den nya skatten.

Syftet med skatten

Skatten har införts efter ett riksdagsbeslut, och att Miljöpartiet har haft en del inflytande på att skatten nu finns är nog en rimlig slutsats. Syftet med skatten är att förändra konsumtionsmönster och göra det dyrare för konsumenterna att köpa elektronikvaror med miljöfarliga plaster som är dåliga för miljön.

Kemikalieskatten som politiskt styrmedel

Skatten är alltså ett försök att styra om konsumtionen, och i förlängningen förstås även produktionen av varor från miljöfarliga produkter till mer miljövänliga. Kritiska röster har dock höjts som menar att det inte lär göra någon skillnad eftersom många av de miljöfarliga plaster som finns i produkter tillverkas för en världsmarknad.

Är Sverige för litet för att påverka världen?

Ett exempel på en vara som påverkas av den så kallade kemikalieskatten är till exempel tv-spelkonsoler som säljs över hela världen. Just spelkonsoler påverkas mer av skatten eftersom de väger ganska mycket, vilket är en faktor när skatten räknas ut. Kritiker mot skatten för fram ett motargument.

Argument mot kemikalieskatten

Argumentet går ut på att eftersom Sverige är så litet så lär tillverkningen av produkter som säljs på världsmarknaden inte anpassas efter oss och våra lagar och skatter. Den enda konsekvensen blir att produkter blir dyrare för oss svenskar och att vi kanske privatimporterar varor från t.ex. Tyskland i större utsträckning än i nuläget.

Motargument från miljövännerna

Motargumentet från de mer miljövänliga rösterna blir då att Sverige behöver vara ett föregångsland och att folk inte alls är så benägna att importera privat på grund av högre fraktavgifter och mer krångel med reklamation och garanti om man skulle få hem ett så kallat måndagsexemplar, som kanske rentav går sönder på vägen hit.

Grön skatteväxling

Dessutom finns en fördel i och med att ökade skatteintäkter tas in, som skulle kunna användas till att subventionera mer miljövänliga alternativ, eller genomföra andra miljösatsningar, som utbyggd vindkraft eller nya satsningar på järnvägar i olika delar av Sverige.

Vilken sida som faktiskt har rätt kan vara svårt att avgöra.

Att tänka på som företagare

Det du som företagare bör tänka på är att ansöka om att bli så kallad lagerhållare av varor som omfattas, att hålla koll på vilka varor som du är skyldig att betala skatt för, samt räkna ut hur hög skatten blir. Skatten baseras på varornas vikt och räkneexempel finns på Skatteverkets hemsida.