Vad är lotteriskatt?

Lotteriskatt är en skatt som ska betalas av de flesta som anordnar ett lotteri i Sverige, men det finns ett par olika undantag från huvudregeln. De undantag går vi närmare in på längre fram. Den som anordnar ett lotteri är även den som blir skyldig att betala lotteriskatt.

När uppstår skatteskyldigheten?

Skatteskyldigheten inträder vid själva vinstdragningen, innan dess finns ingen skatteskyldighet. Det finns dock ett undantag. Om vinstdragningen sker innan försäljningen av lotter påbörjas inträder skatteskyldigheten när lotterna slutar att säljas. Vinstdragningen är det förfarande när det avgörs vem eller vilka som har vunnit, exempelvis när olika lottonummer dras genom att snurra på ett hjul.

Undantag från huvudregeln om skattepliktighet i Sverige

Huvudregeln är att lotteriskatt betalas för ett svenskt lotteri, men som tidigare nämnts finns det några undantag. De avser särskilt hästtävlingar. Om lotteriet är ett utländskt lotteri, gäller vadslagning på hästar, och tre särskilda kriterier är uppfyllda vid en hästtävling kan även utländska lotterier omfattas av skatteplikten.

Undantag som medför befrielse från skatteplikt

Det finns även undantag som avser lotterier i Sverige, men dessa undantag är annorlunda i den bemärkelsen att de gör att skatteplikten inte gäller. De undantag som finns och som alltså fråntar arrangören av lotteriet att betala skatt är sex till antalet och vi tittar närmare på dem strax.

Sex undantag från skattepliktighetLotteriskatt

Lotteriskatt ska inte betalas i följande fall:

  1. När ett lotteri av det slag som avses i lagen om skatt på spel anordnas
  2. När ett lotteri av det slag som avses i lagen om skatt på vinstsparande med mera anordnas
  3. När det gäller vinstdragning på premieobligationer, under förutsättning att obligationerna har utfärdats i Sverige
  4. När ett lotteri arrangeras av t.ex. en ideell förening eller folkrörelse (en organisation som nämns i lotterilagens femtonde paragraf)
  5. Ett lotteri och/eller spel i enlighet med kasinolagen som har arrangerats av ett företag som antingen direkt eller indirekt ägs (helt och hållet) av staten (exempelvis företaget Svenska Spel)
  6. Ett lotteri där vinsterna ej består av pengar

Hur hög är lotteriskatten?

Nu har det blivit hög tid att gå närmare in på hur hög skatten egentligen blir i de fall när lotteriskatt faktiskt ska betalas, och hur man räknar ut hur mycket skatt som ett företag behöver betala in. Man utgår från en procentsats. För ideella föreningar är den dock noll.

Företag som anordnar lotterier behöver däremot naturligtvis betala in skatt. Man betalar skatt på det överskott som finns kvar efter det att man har subtraherat de sammanlagda vinsterna från de sammanlagda insatserna. Vinstutbetalning räknas, men man får inte dra av för andra kostnader i samband med försäljning av lotter, exempelvis produktionskostnader.

Andra exempel på sådana kostnader kan vara kostnader för tryck, kostnader för personal, försäljning av lotter till butiker, marknadsföring av ett lotteri eller distributionskostnader. Endast vinster och insatser tas med. Sedan blir skatten att betala 35 procent av den summa som blir över när vinster har subtraherats från insatser.