Vad är reklamskatt?

På annonser och reklam tas det ut en skatt som kallas för reklamskatt. Reklamskattelagen reglerar bland annat hur stor skatten är, vad som är skattepliktiga annonser och reklam och vem som är skyldig att betala reklamskatt.

Skatten på annonser i periodiska publikationer är 2,5 procent och skatten för övriga annonser och reklam är 7,65 procent.

Reklam och annonser enligt reklamskattelagen

Med reklam, enligt reklamskattelagen, menas ett meddelande som används i kommersiell verksamhet och har till syfte att åstadkomma att något säljs mot betalning.

En annons är en särskild del av en tidning (eller trycksak som det står i lagen) som någon annan än utgivaren använder för text eller bild.

SammanfattningReklamskatt

  • Reklamskatt tas ut på annonser och reklam
  • Lag 1972:266 om skatt på annonser och reklam, den sk reklamskattelagen, reglerar reklamskatten
  • Reklam är ett meddelande som används i kommersiell verksamhet
  • En annons är en del av en trycksak som upplåtits av utgivaren för publicering av text eller bild
  • Yrkesmässig verksamhet med vinstsyfte anses vara kommersiell enligt lagen

Kommersiell verksamhet

Verksamhet som bedrivs för att gå med vinst och som är yrkesmässig räknas till kommersiell verksamhet. Även ideell verksamhet kan enligt reklamskattelagen vara kommersiell om den konkurrerar med en liknande verksamhet som bedrivs med vinstsyfte.

Den som är skyldig att betala reklamskatt ska vara registrerad hos Skatteverket senast två veckor innan verksamheten påbörjas eller övertas.

Vem ska betala reklamskatt?

Den som i Sverige, i sin yrkesmässiga verksamhet offentliggör en annons ska betala reklamskatt. Även den som inom Sverige sprider reklam ska betala reklamskatt.

Eftersom lagen gäller för yrkesmässig verksamhet så kan även organisationer som inte bedriver näringsverksamhet bli skyldiga att betala reklamskatt; exempelvis en ideell organisation eller en privatperson.

Beskattningsvärde för annons

Det är den betalning som har skett för annonsen som är beskattningsvärdet, d v s om en tidning har fått in 100 000 kr för en annons så är det 100 000 kr som är beskattningsvärdet. Gränsen för att skatt ska tas ut är 60 000 kr per publicering.

Beskattningsvärde för affischer och skyltar etc

Beskattningsvärdet för reklam via en affisch eller skylt är detsamma som den kostnad köparen har haft för att få offentliggöra sin reklam. Om det har funnits kostnader för t ex sortering, distribution och uppsättning av skyltar så kan dessa kostnader räknas bort från beskattningsvärdet.

Beskattningsvärde för sponsring

Sponsring innebär att ett företag ger produkter och ersättning till en förening, en idrottare eller en artist för att de ska använda sig av företagets vara eller tjänst och ställa upp på olika event kring företaget. De delar av ersättningen som avser offentliggörande av reklam utgör beskattningsvärdet och ska beskattas med reklamskatt.

Undantag från reklamskatt

Varken annonsering i TV, radio eller Internet berörs av reklamskattelagen. Det är också så att vissa tidningar, de sk självständiga periodiska publikationerna, har rätt att få den reklamskatt som de har betalat in återbetald. Maxbeloppet som kan återbetalas är 1 875 000 kr, dvs 2,5 % av 75 mkr i omsättning.