Spelskatt är en särskild skatt som ska betalas för den som innehar ett roulettspel som man behöver ett tillstånd för enligt lotterilagen. Kortspel och tärningsspel jämställs med roulettspel. Observera att spelskatten inte alls gäller för andra typer av spel, utan just för den typ av spel som involverar att man satsar pengar.

När behöver man ett tillstånd för spel om pengar?

Av lotterilagen följer att man behöver ett tillstånd för roulettspel (när man spelar om pengar eller pengars värde) när spelet arrangeras för allmänheten. Samma sak gäller även när spelet inte är anordnat för allmänheten men spelet fortfarande anordnas i syfte att förvärva (tjäna) pengar.

Skatteskyldighet

Den som har fått ett tillstånd till roulettspel är även skatteskyldig. Ansökan om tillstånd för roulettspel gör man till myndigheten Lotteriinspektionen, och skatten betalas in till Skatteverket. Exakt hur stor skatten blir och hur mycket man ska betala beror på hur omfattande spelverksamheten är, mer om det i ett senare stycke.

Undantag från huvudregeln om skattskyldighet

Det finns dock ett undantag. När det gäller roulettspel med utrustning som upplåts av någon med ett fast driftställe (det kan röra sig till exempel om ett kontor, en fabrik eller annat stadigvarande försäljningsställe) inom Sveriges gränser så blir istället den som upplåter utrustningen skattskyldig.

Skattens storlek

Hur mycket ska då den som behöver betala in spelskatt egentligen betala? Enligt information från Skatteverket som vi har tagit del av så är huvudprincipen att spelskatt tas ut baserat på den rätt att anordna spel som anordnaren har blivit godkänd för i det tillstånd som Lotteriinspektionen har utfärdat. Ju fler spelbordstillstånd, desto mer skatt.

En viktig beskattningsregel

Det innebär alltså att det inte spelar någon roll hur många spelbord för roulette (eller kort eller tärning) som finns. Avgörande är vad som står i tillståndet. Sök inte tillstånd för fler bord än du faktiskt tror att det finns omsättning för om du tänker driva ett företag som har spelverksamhet.

Avgifter per antal spelbordSpelskatt

Skyldigheten att betala skatt ligger till på följande sätt beträffande roulettspel varje månad:

  • Ett spelbord kostar 2 000 kr
  • Två spelbord kostar 4000 kr
  • Tre spelbord kostar 9 000 kr
  • Fyra spelbord kostar 18 000 kr
  • Fem spelbord kostar 25 000 kr
  • Ytterligare spelbord kostar ytterligare 5000 kr per bord i skatt

Viktigt angående definition av spelbord

Ett spelbord är inte riktigt vad det låter som. Vad man egentligen avser med ”spelbord” är spelplaner. Varje enskild spelplan anses som ett spelbord i lagens mening. Avgörande är antalet spelplaner, inte hur många bord som faktiskt står i en lokal. Ett bord med två spelplaner räknas således som två spelbord.

Särskilt om varuspelsautomater

För varuspelsautomater, alltså automater som man matar med pengar och sedan försöker vinna någon liten pryl från (exempelvis genom att styra en gripklo) beskattas inte längre, men de gjorde det fram till och med den 31 december år 2000.

Däremot får sådana maskiner självfallet inte riggas så att gripklon alltid råka tappa varan.