Tobaksskatten i Sverige betalas per styck eller per kilo av en tobaksvara och är en så kallad punktskatt. Punkskatter är en del av statens inkomster men är också till för att styra konsumtionen på varor åt ett förutbestämt håll. När det kommer till tobaksskatt är tanken att minska konsumtionen.

Tobaksskatt i Sverige

Den svenska tobaksskatten innebär ett påslag på exempelvis cigaretter och är i dagsläget 1,52 kronor per enskild cigarett, exklusive 1 procent av priset i detaljhandel. På snus så ligger skatten på 435 kronor per kilo. För cigaretter tas skatten ut per enskild produkt och för andra tobaksvaror tas den ut per kilo.

Tobaksskatt sammanfattningTobaksskatt

  • Tobaksskatt är en punktskatt som har en tudelad orsak.
  • Punktskatt ger staten inkomst men är även till för att styra konsumtionen av varor.
  • Skattesatserna är olika beroende på hur stor samhällsskada en produkt anses göra.
  • 1% av priset i detaljhandel ska också betalas, men ingår inte i själva skattesatsen.

Punktskatt

Vad är då en punktskatt och varför behövs den?

Punktskatt kan ses som en extra skatt som har valt att läggas till på vissa varugruppen, exempelvis tobak, alkohol eller en viss typ av energi. Dessa införs av olika anledningar, oftast för att förbrukningen av dessa varugrupper är en extra kostnad för samhället.

Olika kostnader

Anledningen till att skatterna ser olika ut på olika tobaksvaror är för att dessa anses vara olika grader av skadligt för konsumenter och samhället. Exempelvis så är cigaretter högst beskattade då dessa anses vara ett större folkhälsoproblem än andra tobaksvaror i både Sverige och EU. Det säljs även fler cigaretter än andra, liknande produkter.

Beskattning på snus

Beskattningen på snus ser lite annorlunda ut. Istället för per påse så beskattas snuset per kilo. Det ligger just nu på 435 kronor per kilo och har ökat väldigt mycket sedan denna skattesats infördes 1995. En dosa beskattas i dagsläget på ungefär mellan sju till arton kronor beroende på pris och tyngd.

Intäkter från tobaksskatt

De intäkter som staten fick in från punkskatter 2017 beräknas ligga på 127,3 miljarder kronor. Av dessa så beräknas enbart tobaksskatten ligga på 11,9 miljarder kronor, och detta kan bland annat användas för att täcka upp de kostnader som tobaksanvändningen medför i form av folkhälsoproblem och sjukdomar.

Hur räknas skatten ut?

På exempelvis cigaretter så kan man räkna ut vad priset på ett paket ligger på ungefär såhär:

20 cigaretter multiplicerat med 1,54 kronor i skatt per cigarett multiplicerat med 1 procent av priset i detaljhandeln, vi kan säga 60 kronor. Skatten som betalas per paket med cigaretter blir då 31,40 kronor.

EU-regler

Trots att det är reglerna inom EU som medlemsländerna ska hålla sig till så skiljs ofta skattebeloppen åt. Detta är för att det inte finns något tak, utan enbart ett minimibelopp som ska uppfyllas på varorna. Svensk punktskatt på tobaksvaror gäller när produkterna importeras till Sverige eller när de framställs inom Sveriges gränser.