Sammanfattning

 • En a-skattsedel har varje svensk medborgare i arbetsför ålder rätt till.
 • A-skattsedeln utfärdas av Skatteverket.
 • Det är inte obligatoriskt för den anställde att uppvisa a-skattsedeln vid en anställning.
 • Har arbetsgivaren inte tillgång till A-skattsedeln dras skatt enligt gällande skattesats för den kommun där företaget finns.
 • Vid anställning av person av utländsk härkomst rekommenderas utdrag av a-skattsedel.

Frågor och svar om A-skattsedel

 • Vem har A-skattsedel?
  A-skattsedel, även kallat beslut om preliminär A-skatt, finns hos Skatteverket för alla som är anställda och lönearbetar i Sverige. Dessa personer har dock sällan det fysiska dokumentet i sin ägo, men de har möjlighet att ta fram det.
 • Hur får jag en A-skattsedel?
  Det enklaste och snabbaste sättet att få din a-skattsedel är att skriva ut den från Skatteverket. Genom att logga in på myndighetens webbplats med Bank-ID kan du ladda ned och skriva ut en A-skattsedel med dina uppgifter.Du kan också, om du är folkbokförd i Sverige, använda blanketten 4000LA för att beställa en A-skattsedel.
 • När behövs A-skattsedel?
  A-skattsedeln behövs framför allt när en person som inte är svensk medborgare, och som kommer att arbeta i landet under en begränsad tid, ska visa att hen är godkänd för att arbeta i Sverige. Det händer även att arbetsgivare begär att anställda ska lämna in sin A-skattsedel. Detta görs framför allt för att säkerställa att rätt skatt dras från den anställdes lön, om den anställde bor i en annan kommun än den där verksamheten bedrivs.

A-skattsedel är ett skattebevis för den anställde, och kan beställas för att arbetsgivaren ska ha tillgång till rätt skattetabell och skattesats för den anställde. Det är sällan arbetsgivaren begär att få ta del av den anställdes skattsedel, vilket är orsaken till att den dragna skatten kan skilja sig från den skatt Skatteverket begärt av den anställde.

Anledningen till utfärdandet av en A-skattsedel är att Skatteverket ska kunna dra rätt skatt i förhållande till vilken kommunal skattesats som gäller för respektive skatteskyldig. Skatteskyldig är varje individ med inkomst. Skattsedeln är ett dokument som visar vilken skattesats arbetsgivaren har att utgå från. Skattesatsen avgörs av individens folkbokföringsadress och vilken skattesats som gäller i den kommun där individen är folkbokförd.

A-skattsedel och slutskatt

Skattesatsen på den anställdes a-skattsedel kan skilja sig från arbetsplatsens kommunalskatt beroende på var den anställde är skriven. Detta är orsaken till att den anställdes slutskatt kan skilja sig en aning från den skatt arbetsgivaren dragit. För att få en korrekt skattesats kan den anställde beställa ett utdrag av sin a-skattsedel från Skatteverkets webbsida.

A-skattsedel för utländska medborgare

Pizza och pizzabagarePersoner av utländsk härkomst som har för avsikt att arbeta i Sverige under en period av sex månader eller längre behöver ett A-skattebevis. Ett sådant begärs från Skatteverket. För att personen ska ha rätt till ett A-skattebevis krävs det att personen har rätt att arbeta i Sverige.

Den som är aktuell för anställning begär själv ut sin A-skattsedel från Skatteverket. Förutsättningen för att en A-skattsedel ska utfärdas är att personen har arbetstillstånd i Sverige. Arbetstillståndet utfärdas av Migrationsverket. En person som inte har arbetstillstånd i Sverige har inte rätt till någon A-skattsedel och är därmed inte godkänd för en anställning i Sverige.

Det åligger individen själv att ansöka om arbetstillstånd hos Migrationsverket. Det är också individen själv som bär ansvaret för att vederbörande har en korrekt utfärdad A-skattsedel att visa upp för arbetsgivaren inför en påtänkt anställning. Som svensk medborgare ser processen annorlunda ut då det som tidigare nämnts inte ställs några krav på uppvisande av A-skattsedel.

Uppgifter

På A-skattsedeln finns uppgifter om personens namn, folkbokföringsadress samt personnummer. På A-skattsedeln framgår även i vilket län, respektive i vilken kommun, personen är folkbokförd samt vilken skattetabell som gäller för vederbörande. En person kan alltså vara anställd på en ort men åläggas en skatt som skiljer sig från den skattesats som normalt gäller på arbetsplatsen.

Uppvisa A-skattsedel

Det är alltså inte obligatoriskt att uppvisa sin skattsedel för en svensk medborgare. Är man osäker på huruvida den egna skattesatsen skiljer sig från arbetsplatsens skattesats är ett uppvisande av den egna A-skattsedeln att rekommendera, detta för att undvika att att skattesatserna skiljer sig så mycket att man kan behöva göra kompletterande skatteinbetalningar i efterhand.

Särskild a-skatt

A-skattsedelOm du har A-skattsedel kan du, efter beslut av Skatteverket, få debiterad A-skatt, särskild A-skatt. Denna skatteform innebär att din arbetsgivare drar av skatt på sin lön, men att du också måste betala in den del av din skatt som inte täcks av avdragen själv. De vanligaste situationerna för betalning av SA-skatt (särskild A-skatt) är följande:

 • Du är delägare i ett handels- eller kommanditbolag, och betalar skatt och egenavgifter på din andel av bolagets vinst.
 • Du driver ett företag och har inte F-skattsedel, vilket kan bero på att du inte ansökt om F-skatt, inte blivit godkänd för F-skatt, eller har fått din F-skattsedel återkallad.
 • Du ska skatta för fastigheter, inkomst av kapital eller annat som inte täcks av de skatteavdrag som görs av arbetsgivare, pensionsutbetalare eller kreditinstitut.
 • Du är anställd av en arbetsgivare i utlandet, som saknar fast driftställe i Sverige, och ska därför själv betala in din skatt.

Om du ska betala SA-skatt får du ett besked om hur mycket i skatt du ska betala för hela året. Du betalar sedan in skatt varje månad – samma summa varje gång. Inbetalningarna hamnar på ditt skattekonto, och skatten är preliminär. Den stäms av mot din slutgiltiga skatt, som beräknas när din inkomstdeklaration lämnas in året därpå.