Sammanfattning

 • En F-skattsedel är en viktig kvalitetsstämpel mot kunder och andra aktörer
 • F-skattsedeln visar att man som företag betalar sina skatter egenavgifter
 • Ansökan görs enkelt via verksamt.se
 • En företagare som dessutom tar ut lön ska ansöka om särskild FA-skatt
 • För att kunna få en F-skattsedel måste du ha ett företag, eller planera att starta ett.

Frågor och svar

 • Hur gör jag för att sluta betala F-skatt?
  Om du skulle missköta deklarationer eller inbetalning av skatter kan ditt godkännande om F-skatt återkallas av Skatteverket. Vid avslutande av företag avslutas förstås företagets F-skattegodkännande och i detta läge är det viktigt att – förutom avregistrera företaget – dessutom lämna in en preliminär inkomstdeklaration.
 • Vad krävs för att få F-skattsedel?
  Det finns några olika kriterier som du måste uppfylla för att kunna bli aktuell för en F-skattsedel. Du måste som näringsidkare driva en verksamhet som är varaktig, självständig och dessutom har vinstsyfte. Du behöver inte driva ett företag när du ansöker om F-skatt, men du måste ha en avsikt.
 • Hur gör jag för att skaffa F-skattsedel?
  Att ansöka om F-skatt är enkelt och görs via sajten verksamt.se. Där loggar man in på Mina Sidor med hjälp av e-legitimation och anger där att man vill registrera företag. I samband med detta startas Skatteverkets tjänst, där man följer anvisningarna och sedan skickar in sin ansökan.
 • När ska man ha F-skattsedel?
  Att inneha en F-skattsedel visar att man som företag tar ansvar för sina inbetalningar av skatter och diverse avgifter. Detta ökar på ett företags trovärdighet mot sina kunder, men också leverantörer och andra aktörer som ex. banker och låneinstitut. Kvalitetsstämpeln att företaget är godkänt för F-skatt kan du exempelvis visa på hemsidan.

F-skattsedeln visar att man som företag själv sköter inbetalning av preliminärskatt och egenavgifter, istället för att denna uppgift ska ligga hos uppdragsgivaren – det vill säga den kund du sålt en tjänst eller vara till. Att inneha en F-skattsedel är lite av en trovärdighetsstämpel och något som ser bra ut gentemot kunder, leverantörer och andra intressenter.

F-skattsedeln är för det mesta inte ett fysiskt dokument. Tidigare skickades F-skattsedeln, som också kallades F-skattebevis, ut till varje näringsidkare som var godkänd för F-skatt i början av året. Vill du ha ett dokument som visar att du är godkänd för F-skatt kan du beställa ett registerutdrag från Skatteverket, där det framgår att du är godkänd för F- eller FA-skatt. Detta registerutdrag kan du använda för att visa för dina uppdragsgivare att du är godkänd för F-skatt, och att de inte ska betala sociala avgifter om de anlitar ditt företag.  

Att ansöka om F-skattsedel

Ansökan om F-skatt görs via Skatteverkets formulär Skatte- och avgiftsanmälan, SKV 4620. Den som är skattskyldig i utlandet ska använda blanketten SKV 4632. Om den sökande är en juridisk person ska samtliga firmatecknare skriva under blanketten, om verksamheten har flera firmatecknare.F-skattsedel

För att beviljas F-skatt ska verksamheten uppfylla tre kriterier: varaktighet, självständighet och vinstsyfte. Mer konkret betyder detta följande:

 • Varaktighet är uppställt som kriterium för att skilja inkomst av näringsverksamhet från inkomst av kapital. En enstaka affärshändelse, t.ex. försäljning av en fastighet, utgör inte näringsverksamhet, eftersom det inte rör sig om varaktig verksamhet.
 • Självständigheten utgör gräns gentemot inkomstslaget tjänst. Om det bedöms att inkomsten kommer från en verksamhet som kan jämställas med en anställning, anses självständighetskriteriet inte vara uppfyllt. Skatteverket baserar sin bedömning bland annat på i vilken utsträckning uppdragstagaren är beroende av uppdragsgivaren, samt i vilken utsträckning uppdragstagaren är inordnad i uppdragsgivarens verksamhet.
 • Även om verksamheten bedrivs varaktigt och självständigt kommer den att nekas F-skatt, om den saknar vinstsyfte. I praktiken innebär detta att verksamheten måste generera ett underskott under flera år.

Vad innebär det att ha F-skattsedel?

F-skattDu som företagare som har en F-skattsedel betalar alla dina egna sociala avgifter, såsom arbetsgivaravgifter och liknande. Detta är något som dessutom ökar ditt företags anseende och visar att ni tar ert ansvar, något som exempelvis är viktigt mot dina kunder men också mot andra intressenter.

En F-skattsedel ansökan man enkelt om genom sajten verksamt.se. När du gör din ansökan behöver du inte redan ha en verksamhet, utan här räcker det att du har för avsikt att starta ett företag. När du är godkänd för F-skatt är du redo att sköta dina inbetalningar av skatt. Dessa inbetalningar ska göras till Skatteverkets bankgirokonto, senast den 12 varje månad, utom i januari och augusti, då betalningen ska vara myndigheten tillhanda senast den 17. Observera att det rör sig om preliminärskatt, och att denna kan komma att ändras om företaget får högre eller lägre intäkter än vad som uppgivits i den preliminära inkomstdeklarationen.

Återkallande av F-skattsedel

Att ha en F-skattsedel, och alltså vara godkänd för att betala F-skatt, är ett bevis för att man sköter sina skatter. Godkännandet kan återkallas om du inte betalar dina skatter i tid, eller om du inte sköter deklarationen. Återkallande kan också ske om Skatteverket, efter att först ha godkänt verksamheten för F-skatt, senare gör bedömningen att det inte handlar om näringsverksamhet. Detta kan exempelvis ske i samband med beslutet om slutlig skatt.

Om du skulle få din F-skattsedel återkallad kan det bli svårt att få uppdrag i din firma, eftersom dina uppdragsgivare i så fall måste anställa dig för eventuella uppdrag. Det kan även vara svårt att beviljas lån. Om din F-skattsedel återkallas kan du behöva lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration.

Vad är FA-skatt?

När du driver ett företag och samtidigt får lön som anställd på en arbetsplats ska du ha något som kallas FA-skattsedel. Samtidigt som du får F-skattsedel kan du ha kvar din A-skatt. I praktiken betalar du inte en speciell FA-skatt, utan du betalar A-skatt på din lön och F-skatt på intäkterna

När du ansökt och fått godkännande om FA-skatt betalas preliminärskatt och arbetsgivaravgifter (baserat på din lön) till Skatteverket av din arbetsgivare. Detta är alltså något som du som företagare med lön ska ordna på egen hand och det görs genom att lämna in en inkomstdeklaration till Skatteverket.

Om du har F-skattsedel och blir rekryterad till en anställning, men samtidigt fortsätter att driva ditt företag, ska du ansöka om FA-skatt. Detta gör du på Skatteverkets webbplats.