Frågor och svar om preliminärskatt

 • Vad bygger preliminärskatten på?
  Preliminärskatten bygger på den uppskattade inkomsten under året, för både privatpersoner och företag. En företagare som precis startat sin verksamhet får göra en kvalificerad gissning om intäkterna.
 • Hur räknas den preliminära skatten ut?
  Skatteverket beräknar preliminärskatten utifrån den preliminära inkomstdeklarationen. Det finns många verktyg online där du kan räkna ut din preliminära skatt, utifrån din inkomst.
 • Vem betalar preliminärskatt?
  Preliminärskatt betalas av företag och av privatpersoner.
 • Vilket konto används för att bokföra preliminärskatt?
  De konton som används för att bokföra preliminärskatt är 1630 Avräkning för skatter och avgfter, 2510 Skatteskulder och 8910 Skatt som belastar årets resultat.

Preliminärskatt är den skatt som ett företag betalar in under ett taxeringsår. Dock kan det inte nog understrykas att preliminärskatten är just preliminär. Du som är företagare skickar in uppgifter till Skatteverket som är som en slags prognos över det innevarande året, och när inkomståret är avslutat kan din skatt justeras. Det kan sluta med att du betalar mer – eller mindre – i slutlig skatt än vad du betalat i preliminärskatt.

Den preliminärskatt som du som företagare behöver betala bygger på de uppgifter om inkomster och utgifter som du själv skickar in till Skatteverket. Skatteverket räknar sedan ut en preliminär skatt åt ditt företag baserat på din egen prognos. De skickar sedan ut ett besked om hur mycket preliminärskatt som ska betalas.

Skatteverket använder sig av beräkningsmodeller för att räkna ut den preliminära skatten. Detta görs genom en till stor del automatiserad process numera. Uträkningen bygger på förväntade inkomster som du som företagare ger besked om.

Betalning av preliminärskatt

Även den som är anställd betalar preliminärskatt. Efter årets slut blir det dags att deklarera. Där får Skatteverket genom skattedeklarationen uppgifter om hur mycket pengar som den anställde eller företaget egentligen tjänade under det förra året. Detta ligger sedan till grund för uträkning av antingen kvarskatt (om man skattat för lite) eller skatteåterbäring.

Den som är anställd behöver dock inte bekymra sig om att hålla koll på preliminärskatten. En företagare som har anställda (och är godkänd för FA-skatt) behöver däremot ordna med inbetalning av preliminärskatt även för sina anställda, och basera den på en uppskattning av hur mycket den anställde kommer att arbeta under året.

Inbetalning av preliminärskatt

När skatteverket har fattat sitt beslut om preliminärskatt får företagaren hem ett brev som innehåller information om beslut om preliminärskatt. I brevet anges även vilket beskattningsår som beslutet i brevet avser. Beskattningsåret är inte ett så kallat finansiellt år eller räkenskapsår (som börjar i april och slutar i mars) utan ett vanligt kalenderår.

I brevet man får hem med posten anges förfallodagar samt vilket belopp som ska betalas varje månad. Informationen framgår i en bifogad betalningsinformation som medföljer brevet.

Preliminärskatt

Preliminärskatt och inkomstdeklaration

Preliminärskatten betalas under samma år som inkomsten betalas ut. Året därpå ska löntagaren deklarera sina inkomster i en inkomstdeklaration. Skatteverket beslutar sedan om den slutgiltiga skatten, med utgångspunkt i skattedeklarationen.

För en företagare är reglerna i stort sett desamma som för löntagare. Skatteverket beslutar hur mycket en företagare ska betala i preliminärskatt, och av beslutet framgår hur mycket som ska betalas, och när betalningarna ska göras.

Preliminärskatten ska betalas in den tolfte varje månad. Om den tolfte infaller på en lördag, söndag eller helgdag ska preliminärskatten vara betald första vardagen därpå. I januari och augusti månad ska inbetalningen ska ha gjorts senast den sjuttonde.

En företagare som registrerar ett nytt företag ska lämna uppgifter om sitt förväntade överskott under det första verksamhetsåret. Utifrån denna uppskattning beräknar Skatteverket hur mycket som ska betalas i preliminärskatt varje månad. Det är svårt att göra en korrekt uppskattning i början, men det går alltid att lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration, med uppdaterade uppgifter.

Lagom mycket i preliminärskatt

Att betala för mycket i preliminärskatt minskar ditt företags likviditet, eftersom pengarna på kontot minskar. Det gör det svårare att betala företagets leverantörer. Att betala för lite i preliminärskatt leder också till problem, eftersom du då får en skatteskuld vid slutet av räkenskapsåret. De flesta företagare som drabbas av detta upptäcker det inte förrän de ska färdigställa sin årsredovisning och inkomstdeklaration. Därför tar många företagare hjälp av konsulter för att betala lagom mycket i preliminärskatt, och inte råka ut för några obehagliga överraskningar.

Möjlighet till omprövning

Du som är företagare bör skicka in uppgifter som ligger till grund för Skatteverkets preliminärskattebedömning redan i början av året. Om du är missnöjd med deras beslut så har du under vissa omständigheter rätt till en omprövning.

Du som vill få ett beslut omprövat behöver nämligen begära omprövning innan utgången av den sjätte månaden EFTER beskattningsåret. Om beskattningsåret till exempel är år 2016 och du har skickat in uppgifter till grund för preliminärskattebedömning i maj 2016 så har du till och med juni 2017 på dig att begära omprövning (retroaktivt i det fallet). Viktigt är att ansöka om omprövning i tid, annars kan Skatteverket ej göra en omprövning.