Sammanfattning

 • Att kunna räkna ut sin skatt är viktigt för planering.
 • Ett annat syfte är att kontrollera Skatteverkets uträkningar.
 • Det finns ekonomiprogram och bokföringsbyråer som hjälper till.
 • Går även att göra på egen hand genom att använda Skatteverkets skattesatser.
 • Med koll på sin skatt minskar risken för en skattechock.
 • Du måste vara noggrann med skatteunderlaget.

Frågor och svar

 • Jag har enskild firma. Hur gör jag för att räkna ut min skatt?
  Din skatt beräknas på vinsten, som i sin tur är det som återstår när moms, fasta kostnader och rörliga kostnader har dragits av. Även pensionssparande, periodiseringsfond, expansionsfond och räntefördelning kommer att påverka skatten, och detsamma gäller om du också har en inkomst från en anställning.
 • Hur gör jag för att räkna ut skatten för mitt aktiebolag?
  Ett aktiebolag ska dels betala skatt på sin vinst, dels på ägarens lön. Vinsten beskattas med 22 % bolagsskatt, och skattesatsen på lönen beror på vilken kommun du är bosatt i.
 • Hur gör jag för att räkna ut sociala avgifter och arbetsgivaravgifter?
  Om du driver ett företag som har anställda ska du betala arbetsgivaravgifter, i vilka de sociala avgifterna ingår. Arbetsgivaravgiften är 31,42 procent av den anställdas bruttolön, med alla skattepliktiga förmåner inräknade.
 • Kan jag räkna ut om mitt företag kommer att få skatteåterbäring?
  Skatteverket har numera en tjänst där det går att provdeklarera, för att se om man kommer att få skatteåterbäring eller kvarskatt under året. Du måste då fylla i alla avgifter själv, vilket också gör att lär känna din verksamhet bättre.

I många situationer är det bra att kunna göra en ungefärlig uppskattning hur mycket skatt man ska betala. Några exempel på detta är:

 • När ett nystartat företag ska göra en budget.
 • När man vill kontrollera Skatteverkets preliminära skatteuträkning eller uppgifterna i Skatteverkets slutskattebesked.
 • När man vill undvika ett underskott, och därmed kostnadsränta, på skattekontot.
 • När man gör ändringar eller tillägg i sin deklaration.

Enklast är att använda ett ekonomiprogram eller en ekonomitjänst på nätet med stöd för bokföring och deklaration. Då behöver man bara fylla i sina uppgifter och man kan få en skatteuträkning. Skatteverket har också en kalkylator för att räkna ut skatt, som du hittar när du loggat in via Bank-ID.

Andra alternativ är att anlita en bokföringsbyrå för att sköta jobbet, men det brukar vara en dyrare lösning.

Räkna ut skatten på egen hand

I Sverige finns alla skattesatser och skatteregler tillgängliga på Skatteverkets hemsida. De har också e-tjänster för att göra en simpel skatteuträkning. Om man bara vill räkna ut en punktskatt eller kontrollera någonting brukar det inte vara några problem att göra det själv. Hos Skatteverket finns exakt vad som gäller för inkomståret.

Tänk på det här

Inkomster från näringsverksamhet kan vara av många olika slag, och det är viktigt att ta med samtliga av dessa för att göra en korrekt skatteuträkning. I denna grupp hittar vi:

 • Näringsfastigheter, som hyreshus, jordbruk eller skogsbruk
 • Tomtförsäljningar
 • Byggmästares försäljning av fastigheter
 • Skogsavverkning på annan persons mark, till följd av särskild upplåtelse
 • Näringsverksamhet i utlandet
 • Räntor på näringsverksamhetens tillgångar

Om du har flera parallella näringsverksamheter ska de inte redovisas var för sig, utan som en näringsverksamhet. Det finns dock ett undantag, och det är om du är delägare i ett handelsbolag. Detta räknas som en egen näringsverksamhet, och ska beskattas för sig.

Det finns flera saker att väga in i skatteuträkningen. En sådan är vad som kallas regional nedsättning inom stödområde. Den som bedriver näringsverksamhet från ett fast driftställe i vissa områden och vissa kommuner i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas eller Värmlands län kan göra ett särskilt avdrag från arbetsgivaravgifterna eller egenavgifterna. Vilka områden detta gäller specificeras i Skatteverkets broschyr SKV 425. Observera dock att detta inte gäller för företag som är verksamma inom någon av sektorerna transport, jordbruk, vattenbruk eller fiske. Mer om de regionala stödområdena finns att läsa här.

Vad ska jag betala?

Det beror på vad du redan har betalat i skatt, så kallad preliminärskatt och skillnaden mellan den och vad den slutliga skatten blir. Det kommer regleras av Skatteverket genom att ett underskott i betald skatt leder till att mer skatt måste betalas in, medan ett överskott leder till skatteåterbäring.

Skattesatsen beror också på om det rör sig om passiv eller aktiv näringsverksamhet. Detta kommer endast i fråga om du har enskild näringsverksamhet. Om du driver och i stor utsträckning arbetar i näringsverksamheten är den aktiv, i annat fall är den passiv. Om du har flera enskilda näringsverksamheter kommer dessa att bedömas tillsammans. Normalt brukar det räknas som aktiv näringsverksamhet om det nedlagda arbetar motsvarar en tredjedels heltidsanställning, men det finns verksamhetstyper som bedöms som aktiva även om de omfattar mindre tid. Detta gäller bland annat om du arbetar som konsult eller skribent. Om du har en verksamhet i ett land utanför EES bedöms den för det mesta som passiv.

Undvik en skattechock

Räkna ut skattBåde som företagare och som privatperson finns det mycket att vinna på att ha fullständig koll på sin skatt. Det ger till exempel möjligheten att göra en viss investering under innevarande inkomstår, om den ger rätt till skatteavdrag, och därigenom sänka sin skatt. Genom att vara förberedd minskar risken att drabbas av en skattechock.

Kom också ihåg att reglerna kring vem som ska betala skatt skiljer sig åt mellan olika företagsformer. I enskild firma och handelsbolag är det ägaren eller ägarna som ska betala skatten. I aktiebolag och ekonomiska föreningar är det bolaget eller föreningen som ska göra inbetalningen av skatt. Mer om detta finns i filmen här nedanför.

Felaktigt skatteunderlag

Att räkna ut skatt med ett underlag som inte stämmer gör att resultatet blir missvisande. Steg ett bör alltid vara att kontrollera att de ifyllda uppgifterna faktiskt stämmer. Lita inte alltför mycket på vad som är förifyllt, utan gå igenom allting noga. Gör ändringar eller tillägg om det blir nödvändigt.

Att tänka på med ändringar

Se till att räkna ut skatten på nytt för att se hur den påverkas. Om den förväntande effekten uteblir kan du ha gjort ett misstag. Tänk även på att alla ändringar måste kunna styrkas. Därför är det viktigt att inte slarva med bokföringen under året. Spara kvitton och andra verifikationer.

Uträkning av skatt

Om du räknar ut din skatt kan du behöva ändra i din deklaration.