Sammanfattning

 • Skatteavdrag görs innan en anställd får ut sin lön
 • Beroende på skattetabell och skattsedel gäller olika villkor
 • Skatteavdrag gäller också som avdragsgilla utgifter på införskaffningar och dylikt i företaget
 • Detta är viktigt när en företagare ska deklarera så man inte missar något
 • Det finns många skatteavdrag som kan göras trots att man inte vet om det

Frågor och svar

 • Hur beräknar jag vilka skatteavdrag jag kan göra?
  Det är bara möjligt att göra skatteavdrag för utgifter som varit nödvändiga för ditt arbete. Du kan inte göra skatteavdrag för privata levnadsomkostnader. En utförlig lista hittar du i Skatteverkets Avdragslexikon för privatpersoner.
 • Hur gör jag ett skatteavdrag för mitt företag?
  Att göra ett skatteavdrag handlar om att ta upp ett inköp som en kostnad i bokföringen. Eftersom det bokförs som en kostnad får du tillbaka momsen, och resten minskar företagets vinst, vilket resulterar i lägre skatt.
 • Kan jag göra skatteavdrag för mitt bolån?
  Det är möjligt att göra avdrag för räntor på lån som betalats under året, exempelvis räntor på bolån. Detta gäller dock privatekonomin, och är inte möjligt att göra i ett företag. För att göra denna typ av ränteavdrag krävs att du har en kontrolluppgift från den bank som beviljat lånet.

Innan lön betalas ut till anställda ska ett skatteavdrag göras. Den summa som gäller framgår på skattsedeln. Vidare ska detta skatteavdrag nämnas på lönebeskedet så att det står klart och tydligt hur mycket skatteavdrag som gjorts. Ett skatteavdrag kan också göras på saker i företaget, dvs avdragsgilla utgifter som arbetsredskap, representation m.m.

Preliminärskatteuppgifter

Som arbetsgivare måste man ta reda på den anställdes preliminärskatteuppgifter innan man gör ett skatteavdrag. Detta kan man ta reda på genom att be den anställde lämna in sin skattsedel till arbetsgivaren. Skattsedeln fås via Skatteverket. Det går också att  göra en CSR-förfrågan hos samma myndighet så att den anställde själv slipper hämta ut den.

Regler för olika anställningar

I vissa fall kan en arbetsgivare anställa någon som har F-skattsedel och bedriver egen näringsverksamhet, t.ex frilansare. Då ansvarar den personen själv för att betala in sociala avgifter och skatt. I vanliga fall är den personen inte anställd men ibland så bedömer Skatteverket det som att vederbörande ändå betecknas som sådan.

FA-skatt

Om en person driver egen näringsverksamhet och samtidigt arbetar för ett företag så kan det handla om F-skatt med villkor, s.k FA-skatt. Då har den anställda både F-skatt och A-skatt samtidigt, och då gäller också reglerna för A-skatt vid själva anställningen så att arbetsgivaren ska göra skatteavdrag som med en person som innehar A-skatt.

Skatteavdrag – 30 procent

Ibland ska man som arbetsgivare dra ca 30% i skatteavdrag på den anställdas lön. Det gäller om:

 • Det rör sig om en sidoinkomst
 • Om det är ett engångsbelopp
 • Gäller korttidsarbete, kortare än en vecka

Om det gäller ett engångsbelopp med tidsbestämd lön som exempelvis retroaktiv lön, görs skatteavdrag för engångsbelopp enligt en särskild skattetabell.

Skatteavdrag som gynnar företaget

Om vi istället växlar till skatteavdrag som gynnar företagsledaren, så måste man veta att det finns en hel uppsjö av avdragsgilla utgifter. Många tror inte att den enskilde näringsidkaren får göra skatteavdrag för vissa saker. Men faktum är att ett motionskort, terminalglasögon och i viss mån även arbetskläder är avdragsgilla.

Grundregeln

Grundregeln när det kommer till avdrag i ett företag är följande: det måste kunna bevisas att det som avdraget gäller ska gynna företaget i det långa loppet. Genom att använda vissa produkter eller ha vissa möten osv, ska företaget få viktiga inkomster i slutändan.

Kostnader som inte är avdragsgilla

Det finns många kostnader som inte är avdragsgilla, trots att de på olika sätt kan kopplas till företaget. Här hittar vi bland annat:

 • offentligrättsliga sanktionsavgifter, som böter
 • viten
 • skattetillägg
 • försenings- och kontrollavgifter
 • kostnadsränta på skattekontot

Avdragsgilla kostnader i verksamheten

Vad som är tillåtet att dra av regleras i Inkomstskattelagen (1999:1229) 16 kap. Huvudregeln för avdrag formuleras i kapitlets första paragraf.

Huvudregel
1 § Utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster ska dras av som kostnad. Ränteutgifter och kapitalförluster ska dras av även om de inte är sådana utgifter.

Utöver bestämmelserna i detta kapitel finns bestämmelser om avdrag i 9, 17-25 a, 28-40, 44-46, 48, 49-52, 55 och 60 kap. Lag (2011:1510).

Detta innebär, i praktiken, följande:

Skatteavdrag

 • Kostnader för advokat, rättegång och liknande är avdragsgilla om de syftar till att öka företagets skattepliktiga inkomster, eller minska de avdragsgilla kostnaderna.
 • Kostnader för tjänstebil är avdragsgilla, vare sig den hyrs, ägs eller leasas av företaget. Även andra kostnader för tjänstebilen, som drivmedel och parkerings-, färje- eller broavgift, är avdragsgilla.
 • En dator kan dras av direkt, om dess pris är maximalt ett halvt prisbasbelopp. Är den dyrare än så kan den dras av genom regelbundna avskrivningar. En dator har en beräknad ekonomisk livslängd på tre år, om det inte rör sig om en dator med hög prestanda för exempelvis animation. Då kan kostnaden dras av direkt.
 • Motion och friskvård för anställda är avdragsgillt, men detsamma gäller inte för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag, eftersom dessa inte är anställda.
 • Representation är ett av de mest bekanta områdena när det kommer till avdrag, men reglerna kring detta är inte helt enkla att förstå. Representation med mat och dryck innebär att avdrag får göras för momsen på ett underlag på högst 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle.

Avgörs av Skatteverket

Hur stora beloppen är och vad som är avdragsgillt, bestäms av Skatteverket. Bland annat kan det handla om dubbelbosättning, julgåvor, friskvård, tjänsteresor m.m. I många fall rör det sig också om representation. Med tiden har regler ändrats och nya tillkommit så det gäller att hela tiden läsa på Skatteverket om vad som gäller.

Har du enskild firma, eller är delägare i ett handels- eller kommanditbolag? Då kan du kolla upp reglerna för de flesta typer av avdrag i Skatteverkets avdragslexikon, som du hittar här. Det finns också kostnader som enbart får dras av i aktiebolag.

Öppet yrkande

Ett öppet yrkande är ett sätt att undvika skattetillägg, och rekommenderas när du är osäker på om ett inköp som har gynnat företaget verkligen är avdragsgillt. I en särskild bilaga, eller under övriga upplysningar i deklarationen, förklarar du varför du gjort avdraget. Även om avdraget nekas slipper du skattetillägg för detta.

Dator skatteavdrag

En dator kan dras av direkt om dess värde är lägre än ett halvt basbelopp.