Rotavdrag

Det är din kund som kan få rotavdrag och det ges till arbeten vid reparation av bostäder, så som ombyggnadsarbeten på småhus äldre än fem år. Man kan inte som kund få rotavdrag för byggnad av helt hus eller friliggande byggnad. Arbetet måste utföras i eller i nära anslutning till bostaden som kunden äger.

Rutavdrag

Det är din kund som kan få rutavdrag och ges vid arbeten som barnpassning, flyttjänster, städ, omvårdnad, trädgårdsarbete och it tjänster ect. Arbetet måste precis som rotavdraget ske i eller i nära anslutning till bostaden där kunden bor.

Företaget ansöker om köparens preliminära avdrag för både rot och rut och begär utbetalningen från Skatteverket.

Sammanfattande lista Rot och RutRot och rut

  • Allmänt om rotavdrag och vad det är
  • Allmänt om rutavdrag och vad det är
  • Såhär gör du för att få rot och rut och hur du går tillväga.
  • Rot- och rutavdragens storlek
  • Kriterier för att få rotavdrag
  • Kriterier för att få rutavdrag
  • Bra att veta

Såhär gör du

Det är utföraren som gör avdrag på arbetskostnaden på din faktura. När betalningen har gjorts begär utföraren utbetalning från Skatteverket. Du måste ha betalat tillräckligt med skatt under inkomståret för att kunna använda dig av rot och rutavdraget.

Om Skatteverket beviljar betalningen förifylls sedan beloppet i din inkomstdeklaration.

Rotavdragets storlek

Rot- och rutavdraget räknas ihop och sammanlagt får det vara max 50 000 kronor per person/år.

Max 30 procent kan du få skattereduktion på av arbetskostnaden. Skattereduktionen får du för kostnaden för arbetet, inte för material eller resor. Var noga med att ha koll på rotavdragets storlek då de kan ändras.

Rutavdragets storlek

Rutavdraget är för dig under 65 år på max 25 000 kr per person/år. Här får du som är under 65 år 50 procent av arbetskostnaden. Även de som är över 65 år gäller 50 procent av arbetskostnaden men du får rutavdrag för 50 000 kr per år.

Kriterier för rotavdrag

Du måste uppfylla vissa kriterier för att kunna få rotavdrag. Du har fyllt 18 år, är bosatt och betalar skatt i Sverige. Du ska använda fastigheten helt eller delvis. Arbetet ska utföras på plats. De arbeten som utförs i exempelvis verkstad kan du inte få rot för. Fastigheten ska vara äldre än 5 år.

Kriterier för rutavdrag

Kriterierna för rutavdrag är att du måste fyllt 18 år. Vara bosatt i Sverige eller betala minst 90 procent av din inkomst i Sverige. Du eller någon av dina föräldrar använder fastigheten helt eller delvis som bostad. Du kan få rutavdrag för tjänster du köper till dina föräldrar.

Bra att veta

Du kan alltid be köparen om ett intyg om hur mycket preliminär rot och ruavdrag denne har nyttjat under året. Men tänk på att intyget bara tar hänsyn till ärenden som kommit till Skatteverket innan det utfärdades.

Du kan få rutavdrag för tjänster du köper till dina föräldrar.