Självrättelse av deklaration iinnebär att du som privatperson eller företagare kan göra en ändring innan skatteverket har upptäckt felet själva.

Att göra en ändring istället för att få skattetillägg är möjligt upp till 5 år bakåt i tiden, dock finns det regler för att motverka skattefusk.

Skatteförfarandelagen

Denna lag innefattar alla som lämnar in deklaration.

I korthet innebär lagen att skattefusk inte ska gå obemärkt förbi, skatteverket lägger varje år mycket resurser på kontrollaktioner och utredningar för att motverka skattebrott.

Företag blir årligen kontrollerade för att de inte ska göra skattebrott genom att sätta inkomster i skatteparadis eller dölja tillgångar.

Sammanfattning av självrättelse av deklarationSjälvrättelse av deklaration

  • Ändra sin deklaration inom 5 år.
  • Vid kommande kontroll har man 2 månader på sig.
  • Skattebrottsskyldig om dold skatt övergår 10 prisbasbelopp.
  • Får ej medvetet dölja information.
  • Stramare lag efter 1 augusti 2018.
  • Kan då få skattetillägg trots självrättelse inom tidsfristen.
  • Självrättelse gäller ej efter du vet om kontroll.

Slippa skattetillägg

Om man har deklarerat felaktigt, medvetet eller omedvetet så kan man ändra det.

Skicka bara in en ändring inom 5 år, ha underlag för att bevisa din ändring. Om skatteverket ska genomföra en generell kontroll så har du två månader på sig att göra en självrättelse för att slippa skattetillägg.

Stramare lagar från 1 augusti 2018

Till hösten kommer det stramas åt i reglerna eftersom många utnyttjar lagen om att man har två månader på sig att göra en självrättelse av deklarationen.

Åtstramningen gör att skatteverket kan finna dig skyldig till att medvetet göra självrättelse först när du kan bli påkommen, och ge dig skattetillägg.

Konsekvenser av lagändringen

Det finns alltid en baksida och det gäller även detta lagförslag. Om företagare anser att de ändå får betala skattetillägg så kan de lika väl låta bli att göra självrättelse av deklarationen vilket ger skatteverket ännu mer jobb med utredningar och eventuella skatter försvinner.

Att strama åt lagen för självrättelse är omdiskuterat.

Fördelar med självrättelse av deklaration

Den största fördelen med självrättelse av deklarationen är att du som företagare kan lägga till, ta bort eller ändra uppgifter på dina inskickade deklarationer.

Detta innebär att du gör rätt för dig och betalar den skatt som du är skyldig. Att kunna göra detta gör att fler kan slippa skattetillägg.

Nackdelar med självrättelse av deklaration

Nackdelarna är inte många men denna regel gör att skattefuskarna kan slinka undan billigt då de kanske gör självrättelse först när de måste, och kanske inte heller deklarerar alla tillgångar.

Alla onlineföretag och skatteparadis som idag finns gör arbetet väldigt svårt för skatteverket.

Om självrättelse av deklaration inte fanns skulle skattefusk straffas.

Att tänka på

Om man gör självrättelse av deklarationen så har man som företagare en chans att rätta till fel eller missar lång tid efter deklarationen har lämnats in.

Tack vare denna lag kan mer av de rätta skatterna komma in till skatteverket, mer skatt betyder mer medel för att fortsätta att leva i ett välfärdsland.