De vanligaste typerna av skatt

Skatter är avgifter som betalas in till Svenska staten. De olika typerna av skatt kan verka som en djungel, men här kommer vi att lista upp de vanligaste skatterna som kan vara bra att ha koll på. Se nedan för information om bland annat inkomstskatt, fastighetsskatt och punktskatt.

Vad används skatter till?

Den skatt som betalas in till staten har många användningsområden. Det är med hjälp av skatterna som offentliga kostnader som exempelvis för skola, sociala nyttigheter och vården kan betalas. Det mesta som är gratis i Sverige finansieras av skatter och det är med detta som människor kan få hjälp när de behöver.

SkatterSkatter

  • Skatter finansierar det svenska samhället
  • Det finns många olika typer av skatter
  • Det är på grund av skatter som människor kan få billig vård och gratis skolgång
  • Vissa skatter har specifika ändamål medan andra har en helt finansierande roll
  • Skatter som punktskatt kan användas för att styra konsumtion av skadliga varor

Inkomstskatt

Inkomstskatt är den vanligaste typen av skatt och dras ifrån lönen när man arbetar. Procenten som dras av beror oftast på var i landet man bor, hur mycket man tjänar samt vilken typ av anställning man har. Har man betalat för mycket i inkomstskatt får man tillbaka det vid deklaration av inkomst.

Moms

En annan av de allra vanligaste typerna av skatt är momsen, eller mervärdesskatten. Det är den kostnad för tjänster eller varor som betalas in till staten. Allra oftast så finns momsen redan med i det satta priset, men företag kan handla utan moms samt måste själva redovisa och lägga till moms vid handel.

Punktskatt

Ett exempel på punktskatt kan vara tobaksskatt eller alkoholskatt som delvis finansierar de skador som dessa typer av varor gör i samhället. Det kan handla om behandling av alkoholmissbruk eller sjukvård för särskilda sjukdomar förknippade med rökning. Delvis finns även skatterna till för att påverka konsumtionen av dessa varor.

F-skatt och FA-skatt

För den som har startat en egen firma så måste man vara godkänd för F-skatt. Det innebär att företagaren själv betalar de sociala avgifter som ingår när man är egenanställd istället för att arbetsgivaren gör det. Om man är både egenanställd och vanligt anställd behöver man istället ansöka om FA-skatt.

Skattskyldighet i Sverige

I Sverige finns det en skattskyldighet. Det innebär att man måste betala skatt för alla sina inkomster, oavsett vartifrån inkomsterna kommer ifrån. Det finns vissa undantag inom beskattningen av inkomst, men oavsett dessa undantag så har alla en skyldighet att deklarera sin inkomst till Skatteverket precis som vanligt.

Deklaration

Varje år samlar Skatteverket informationen de har fått in om vår inkomst och hur mycket skatt man har betalat under året. Detta skickas sedan ut till varje privatperson och företag som måste deklarera inkomsterna. Det är här man även kan deklarera extra utgifter som kan vara avdragsgilla och därmed få tillbaka på skatten som man betalat.