Fastighetsavgift och Fastighetsskatt

Fastighetsskatt och fastighetsavgift innebär två olika saker:

 • Fastighetsskatt är en statlig skatt som tas ut på fastigheter som inte räknas som bostadsfastigheter, dvs t.ex obebyggd tomtmark eller hyreshus som endast innehåller lokaler och inte några bostäder.
 • Fastighetsavgift är en kommunal avgift som tas ut av den kommun som fastigheten ligger i.

Fastighetsavgift

En kommunal fastighetsavgift är en årlig avgift som tas ut för fastigheter med bostäder som är färdigbyggda. Fastighetsavgiften kan aldrig bli högre än ett förutbestämt belopp, det s.k. takbeloppet som beräknas utifrån inkomstbasbeloppet och därför ändras varje år. Fastighetsavgiften kan däremot bli lägre om 0,75 % av taxeringsvärdet ger en lägre avgift än takbeloppet.

Följande fastigheter ska betala fastighetsavgiftFastighetsskatt

 • Småhus
 • Småhus utan byggnadsvärde
 • Småhus på ofri grund
 • Lantbruksenhet med bostadsbyggnad och tomtmark
 • Ägarlägenhet
 • Hyreshusenhet

När det gäller den kommunala fastighetsavgiften så räknas alltså även arrendetomter (dvs småhus på ofri grund) som fastigheter. Avgiften skiljer sig åt för de olika typerna av fastigheter och är lägre för småhus på ofri grund.

Hur hög är fastighetsavgiften?

Följande belopp gäller för 2018

För småhus är takbeloppet 7 812 kronor eller så ska 0,75 % av taxeringsvärdet betalas om det blir lägre än takbeloppet.

För hyreshus är takbeloppet 1 337 kr per bostadslägenhet eller så ska 0,3 % av taxeringsvärdet betalas om det ger en lägre avgift.

Vem ska betala fastighetsavgift?

Ägaren av fastigheten den 1 januari betalar fastighetsavgiften för hela året. Detta innebär att om du säljer din fastighet den 2 januari, eller senare, så kommer du ändå att behöva betala avgiften för hela året.

Undantag från fastighetsavgift

 • Pensionärer behöver max betala fyra procent av sin inkomst i fastighetsavgift för sin permanenta bostad.

Undantag för nybyggda bostäder

För att försöka minska bostadsbristen och främja att nya bostäder byggs så undantas eller sänks fastighetsavgiften för nybyggda bostäder under några år. Bostäder som byggdes 2011 eller tidigare har en minskad fastighetsavgift i 10 år. Byggdes bostaden 2012 eller senare så är den undantagen från fastighetsavgiften i 15 år.

Fastighetsskatt

En del fastigheter ska betala en statlig skatt som kallas för fastighetsskatt. Det är den som är ägare till fastigheten den 1 januari aktuellt år som är skyldig att betala fastighetsskatt. Köper du t.ex en fastighet den 2 januari så behöver du inte betala fastighetsskatt förrän under nästa år.

Fastighetsskatt på småhus

Den statliga fastighetsskatten på tomtmark och småhus under pågående byggnation är 1,0 procent av taxeringsvärdet. Det är dock bara småhus som inte är färdigbyggda som ska betala fastighetsskatt. Så fort huset blir klart och har fått ett värdeår vid fastighetstaxeringen så övergår fastigheten till att betala kommunal fastighetsavgift.

Fastighetsskatt på hyreshus mfl.

För tomten som tillhör ett hyreshus så ska 0,4 % av taxeringsvärdet betalas i fastighetsskatt. För hyreshus som består av lokaler (dvs inte är bostäder) så är det 1 % som gäller.

För dessa fastigheter är fastighetsskatten (procent av taxeringsvärdet) följande:

 • Industrilokaler 0,5 %
 • Elproduktionsenhet 0,5 %
 • Vattenkraftverk 1,6 %
 • Vindkraftverk 0,2 %