Vad är fordonsskatt?

Låt oss börja med att försöka besvara vad fordonsskatt egentligen är, för att därefter fördjupa oss mer i detaljerna senare i artikeln. Fordonsskatt är en skatt som man betalar för så kallade skattepliktiga fordon. De flesta fordon som inte är avställda eller tillfälligt registrerade räknas som skattepliktiga.

Exempel på skattepliktiga fordon

Låt oss titta närmare på de typer av fordon som är skattepliktiga och omfattas av fordonsskatten. De skattepliktiga fordonen är, i Sverige, följande:

Fordonsskatt

 • personbilar
 • lastbilar
 • bussar
 • motorcyklar
 • traktorer
 • motorredskap
 • släpvagnar
 • tunga terrängvagnar

Det finns även en rad fordon som inte är skattepliktiga, vilka vi alldeles strax går in närmare på.

Fordon befriade från fordonsskatteplikt

Följande fordon behöver man inte betala fordonsskatt för:

 • Påhängsvagnar med skattevikt över 3000 kilo (lite beroende på vilket fordon som drar fram dem)
 • Motorcyklar som är 30 år eller äldre
 • Personbilar, lastbilar och bussar som både är 30 år eller äldre och som inte används i yrkesmässig trafik

Ytterligare fordon som är undantagna från fordonsskatteplikt

 • Alla släpvagnar som väger under 750 kilo
 • Räddningsfordon (efter godkänd ansökan)
 • Traktorer som tillhör skatteklass II
 • Fordon som endast är tillfälligt registrerade.
 • Tunga terrängvagnar som endast används för godstransport på enskilda vägar, d.v.s. ej på allmänna vägar
 • Motorredskap med maximal tjänstevikt om 2000 kilo

Hur mycket skatt ska du betala i fordonsskatt?

Skattens storlek avgörs av ett par olika faktorer. Dels spelar fordonets slag en stor roll, men även drivmedlet och koldioxidutsläppen är avgörande i vissa fall.

I andra fall avgör fordonsslaget tillsammans med drivmedlet och den så kallade skattevikten. Dock finns ytterligare regler.

Ytterligare regler om fordonsskattens storlek

I vissa fall så kan även ett par ytterligare faktorer spela in för att avgöra hur stor fordonsskatten blir. Det beror på vilket slags fordon det rör sig om, men följande parametrar kan vara av betydelse:

 • Hemkommun
 • Hur många axlar fordonet har
 • Kopplingsanordningen
 • Hur fordonet används

När är koldioxidutsläpp en faktor?

I vissa fall så baseras fordonsskatten på koldioxidutsläppen (och även på vilket drivmedel, t.ex. diesel eller oktanvärdig bensin, som används). Men inte alltid. Här går vi igenom under vilka omständigheter som koldioxidutsläppen blir en faktor för att beräkna hur hög fordonsskatten blir. Det finns tre fall när koldioxiden är aktuell som faktor.

Tre fall när koldioxid är en faktor i beräkningen

Den koldioxidbaserade fordonsskatten är en beräkningsmodell som är tillämplig i tre olika fall. Låt oss gå igenom dem i tur och ordning.

Det första fallet berör personbilar av klass I som är av fordonsår 2006 eller senare, enligt de uppgifter som finns att tillgå i vägtrafikregistret.

Tre fall när koldioxid är en faktor i beräkningen, forts.

I nästa fall tittar man även på personbilar klass I som har tidigare fordonsår än 2006 men som uppfyller något av kraven för:

 • miljöklass 2005
 • El
 • Hybrid

Det sista fallet berör personbilar klass II (husbilar) samt lätta bussar och lätta lastbilar som blev skattepliktiga efter 2010.