Kommunalskatt är den skatt som dras från de som har beskattningsbar inkomst. I genomsnitt ligger skatten på 32,12% i hela Sverige år 2018, men varierar mellan 29-35%.

Kommunalskatt betalas till landsting och kommunen du bor i, det är ungefär två tredjedelar som går till kommun och en tredjedel till landstinget.

Kommunala skattens start

Den uppkom samtidigt som Sveriges rike bildades. Eftersom det nedskrivna som finns inte anger exakt år så vet man inte exakt men det man vet är att det fanns redan på 1200-talet då de olika landskapslagarna gjordes.

På den tiden var det kungens slottfogde som drev in skatter i form av bland annat mat.

Fördelar och nackdelar med kommunalskatt

En bedömningsfråga för var och en

KommunalskattMen här listas en del som kommunalskatt går till.

 • Socialtjänst och vägarbete/bygge tillgängligt för allmänheten
 • Barnomsorg och skola
 • Tandvård, sjukvård och barnomsorg till förmånliga priser
 • Bidrag till privatpersoner och företag
 • Bidrag till andra länder

Mindre positiva aspekter

 • Hög kommunal skatt i Sverige i jämförelse

Företag betalar ej kommunalskatt

Alla företag betalar bolagsskatt men däremot betalar företagaren själv kommunalskatt, även kallad debiterad preliminär skatt.

Då företagare själva ansvarar för att betala in rätt skatt utifrån vad skatteverket beslutar varje år i deklarationen.

Företagare betalar lika stort belopp varje månad, senast den 12:e under hela beskattningsåret till skatteverkets bankgiro.

Företagare kan påverka skatten

Om alla som är företagare skatteplanerar så kan många tjäna in många tusenlappar, utan att göra något olagligt. Skatteplanering är till för att företagen ska bli så framgångsrika som möjligt, det tjänar både kommun och företagare på.

Exempel på saker man kan göra är:

 • Skjuta skatt framåt.
 • Kvittning, rullning.
 • Expansionsfond

Bäst med låg kommunalskatt

För alla städer i Sverige är de bästa och mest attraktiva kommunerna att ha företag i de som har lägst kommunal skatt.

Det finns kommuner med kommunal skatt på 29,89 och är därför mer attraktiv för både höginkomsttagare men också för små och stora företag.

Det gynnar dessutom kommunen med mer intäkter.

Kommunalskatt viktig för välfärden

Idag utgör den kommunala skatten hela 60% av de totala skatteintäkterna delat med de statliga skatterna.

För att vi i Sverige ska vara ett välfärdsland måste så många som möjligt arbeta och då ge intäkter till välfärden.

Ju fler som lever på bidrag, desto mer skatt behövs.

Allt hör ihop

Om vi har en så låg kommunalskatt som möjligt kommer flera fördelar, som exempelvis:

 • Fler anställda = Mer skatteintäkter
 • Mindre arbetslösa = Mindre bidrag behöver ges
 • Fler företagare vågar satsa på nya företag då arbetsgivaravgifter minskar

Det finns också en negativ synvinkel på lägre kommunala skatter som också drabbar företagare.

Negativt med låg kommunalskatt?

Det kan vara negativt med låg kommunalskatt.

Med låg kommunalskatt så följer mindre bidrag vilket många företag är beroende av.

Sverige har hög kommunalskatt och den verkar höjas ytterligare i framtiden, detta för att skattepengarna ska räcka till alla bidrag.

Politikerna är i ständig debatt om den bästa lösningen.