Skillnad mellan löneskatt och skatt på lön

Vid första anblicken är det lätt att tro att löneskatt och skatt på lön är samma sak. Så är det dock inte. Det är i själva verket två helt olika saker även om det förstås i båda fallen handlar om skatt som måste betalas in till Skatteverket.

Löneskatt

Med löneskatt avses egentligen särskild löneskatt. Särskild löneskatt tas ut på pensionsförsäkringar som ett företag betalar till sina anställda. Särskild löneskatt tas också ut på vissa typer av förvärvsinkomster. Förkortningarna SLP (särskild löneskatt på pensionskostnader) och SLF (särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster) brukar användas. Många som jobbar med detta dagligen använder ofta bara uttrycket löneskatt.

Särskild löneskatt på pensionskostnaderLöneskatt

  • Om ett företag erbjuder sina anställda tjänstepension så beskattas underlaget med 24,26 %.
  • I Lag (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader framgår i detalj vad som utgör underlaget.
  • Kontakta det pensionsföretag som ansvarar för tjänstepensionen om du behöver hjälp med beräkningen.
  • Pensionsunderlaget tas upp i den årliga inkomstdeklarationen.

Redovisning av särskild löneskatt i Aktiebolag

Den särskilda löneskatten ska beräknas och tas upp i ett aktiebolags bokföring. Den tas upp som en kostnad i debet och som en skuld i kredit. När den sedan betalas in till Skatteverket så bokas skulden bort i debet mot själva utbetalningen i kredit.

Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Det finns också en lag som heter Lag (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster. Enligt den lagen så ska särskild löneskatt på 24,26% betalas på vissa förvärvsinkomster. I lagens första paragraf anges t.ex avgångsersättning vid trygghetsavtal och ersättning som betalas ut enligt vissa gruppsjukförsäkringar.

Skatt på lön

Skatt på lön är något helt annat än löneskatt. Det är den skatt som en anställd betalar på sin bruttolön. Som företagare ska du endast betala ut nettolönen till den anställda och betala in resten till Skatteverket. Hur mycket skatt som ska betalas in beror på vilken skattetabell som gäller för den anställda.

A-skattsedel

Skatt på lön kallas mer formellt för A-skatt. Som företagare kan du begära att den anställda lämnar in sin A-skattsedel som de kan få från Skatteverket. Detta behövs dels för att se att den anställda verkligen har en A-skatt (dvs har tillstånd att arbeta i Sverige), dels för att veta hur mycket skatt som ska dras.

Skatt på lön

På A-skattsedeln så framgår det vilken skattetabell som ska användas. I skattetabellerna listas hur mycket skatt som ska dras vid olika lönenivåer. Skattetabellerna finns tillgängliga på Skatteverkets webbplats www.skv.se och går enkelt att ladda ner. Vilken skattetabell som den anställda har beror t.ex på i vilken kommun han eller hon bor.

Beräkning av skatt på lön

Exempel: Den anställda har en månadslön 20 000 kr brutto. Med brutto menas helt enkelt lönen före skatt. Enligt gällande skattetabell för en månadslön på 20 000 kr ska 4000 kr betalas i skatt till Skatteverket och 16 000 kr ska betalas ut till den anställda.