För det mesta så används ordet moms istället för mervärdesskatt, men det betyder samma sak. Moms regleras i Mervärdesskattelagen (1994:200), och är en skatt som tas ut på omsättning av varor och tjänster. Både konsumenter och företagare betalar moms men den stora skillnaden är att ett företag kan kvitta in- och utgående moms mot varandra.

Momssatser

I Sverige är momssatsen 25% men det finns vissa verksamheter som har fått en lägre momssats för att politikerna vill att vissa varor och tjänster ska vara billigare för konsumenter. Det gäller t ex livsmedel som har 12 % moms och persontransporter inom Sverige som har 6 % moms.

SammanfattningMoms

  • Moms tas ut på omsättningen av varor och tjänster
  • Det finns olika momssatser 25 %, 12% och 6 %
  • Exempelvis sjukvård och banktjänster undantas från moms
  • Ingående moms är moms på det som köpts in.
  • Utgående moms är moms på det som sålts
  • Särskilda momsregler gäller för försäljning inom EU och utanför EU samt för byggbranschen

Ingående moms

Med ingående moms menas momsen på de varor eller tjänster som har köpts in. Den ingående momsen finns med på de fakturor som leverantören skickar. Hela fakturan ska betalas till leverantören men momsbeloppet kan sedan dras av mot den utgående momsen så att det blir ett lägre belopp att betala till Skatteverket.

Utgående moms

Med utgående moms menas moms på de varor eller tjänster som har sålts. Momsen läggs på kundfakturan och kunden betalar det totala beloppet dvs både försäljningsbeloppet och momsbeloppet. Den utgående momsen ska sedan deklareras i momsdeklarationen och betalas in till Skatteverket efter avdrag för ingående moms om det finns.

Inom EU

När ett företag köper in varor eller tjänster från ett annat företag inom EU så ska köparen, i de flesta fall, deklarera momsen och säljaren ska inte lägga på någon moms.

Vid försäljning till en privatperson i ett annat EU-land läggs momsen på som vanligt och betalas av köparen.

Utanför EU

Försäljning av varor till länder utanför EU kallas för export. Säljaren ska inte lägga på moms på försäljningen oavsett om det är ett företag eller en privatperson.

För försäljning av tjänster så ska moms inte läggas på om det är ett företag som är köpare, däremot ska moms tas ut om det är en privatperson.

Moms i byggbranschen

För byggbranschen gäller särskilda momsregler, s.k. omvänd skattskyldighet. Med omvänd skattskyldighet menas att det är köparen istället för säljaren som ska deklarera och betala moms.

Den omvända momsen ska användas om det gäller försäljning av vissa byggtjänster, byggstäd eller uthyrning av arbetskraft för den typen av tjänster. Försäljningen ska vara mellan två företagare (näringsidkare).

Momsdeklaration

Alla momspliktiga företag är skyldiga att deklarera moms till Skatteverket. Det sker på särskilda pappersblanketter eller via Skatteverkets webbplats. Stora företag deklarerar moms en gång per månad. De företag som är något mindre kan välja mellan en gång per kvartal eller en gång per månad. Små företag kan välja att redovisa momsen årsvis, kvartalsvis eller månadsvis.