Vad är preliminärskatt?

Vad är egentligen preliminärskatt? Kortfattat kan man säga att preliminärskatt är den skatt som ett företag betalar in under ett taxeringsår. Dock kan det inte nog understrykas att preliminärskatten är just preliminär. Du som är företagare skickar in uppgifter till Skatteverket som är som en slags prognos över det innevarande året.

Vad bygger preliminärskatten på?

Den preliminärskatt som du som företagare behöver betala bygger på de uppgifter om inkomster och utgifter som du själv skickar in till Skatteverket. Skatteverket räknar sedan ut en preliminär skatt åt ditt företag baserat på din egen prognos. De skickar sedan ut ett besked om hur mycket preliminärskatt som ska betalas.

Hur räknas den preliminära skatten ut?

Preliminärskatten är som sagt en slags prognosticerad skatt. Skatteverket använder sig av sina beräkningsmodeller för att räkna ut den preliminära skatten och det hela görs genom en till stor del automatiserad process numera. Uträkningen bygger på förväntade inkomster som du som företagare ger besked om.

Preliminärskatt gäller även anställda…

Även den som är anställd betalar preliminärskatt. Efter årets slut blir det dags att deklarera, där får Skatteverket genom skattedeklarationen uppgifter om hur mycket pengar som den anställde eller företaget egentligen tjänade under det förra året. Detta ligger sedan till grund för uträkning av antingen kvarskatt (om man skattat för lite) eller skatteåterbäring.

…men företagaren betalar in den anställdes skatt

Den som är anställd behöver dock inte bekymra sig om att hålla koll på preliminärskatten. Företagaren som har anställda (och är godkänd för FA-skatt) behöver däremot ordna med inbetalning av preliminärskatt även för sina anställda, och basera den på en uppskattning av hur mycket den anställde lär jobba under året.

Inbetalning av preliminärskattPreliminärskatt

När skatteverket har fattat sitt beslut om preliminärskatt får företagaren hem ett brev som innehåller information om beslut om preliminärskatt. Där står en exakt summa, ner till minsta krona, på hur mycket preliminärskatt man behöver betala. I brevet anges även vilket beskattningsår som beslutet i brevet avser.

Beskattningsåret är inte ett så kallat finansiellt år eller räkenskapsår (som börjar i april och slutar i mars) utan ett vanligt kalenderår.

I brevet man får hem med posten anges förfallodagar samt vilket belopp som ska betalas varje månad. Den informationen framgår i en bifogad betalningsinformation som medföljer brevet.

Möjlighet till omprövning

Du som är företagare bör skicka in uppgifter som ligger till grund för skatteverkets preliminärskattebedömning redan i början av året. Om du är missnöjd med deras beslut så har du under vissa omständigheter rätt till en omprövning.

Viktigt är att ansöka om omprövning i tid, annars kan Skatteverket ej göra en omprövning.

Omprövningsdatum

Du som vill få ett beslut omprövat behöver nämligen begära omprövning innan utgången av den sjätte månaden EFTER beskattningsåret. Om beskattningsåret till exempel är år 2016 och du har skickat in uppgifter till grund för preliminärskattebedömning i maj 2016 så har du till och med juni 2017 på dig att begära omprövning (retroaktivt i det fallet).