Vad är skatten på ett ISK

ISK-skatt är den skatt som betalas av den som har ett investeringssparkonto. ISK är ett schablonbeskattat konto och detta betyder att man betalar in en viss procentsats i skatt på värdet som finns på kontot. Skatten är inte baserad på vinster som görs utan endast värdet. ISK betalas varje år.

Några grundregler

Det finns en rad regler för hur ISK beskattas och du kan läsa mer ingående om det längre ned. Huvudpunkterna är dock att insättningar beskattas, uttag beskattas inte, utdelningar från värdepapper räknas inte som insättningar och man får göra avräkning för utländsk källskatt, som avräknas automatiskt om skatten redan finns redovisad på kontrolluppgift.

ISK skatt sammanfattning

ISK skatt

  • ISK skatten är skatt som betalas utifrån värdet på ett investeringssparkonto
  • Skatten betalas en gång per år
  • Den är förtryckt i deklarationen
  • Summan bestäms genom att ta kapitalunderlaget och multiplicera med statslåneräntan + 1 procentsats
  • Den lägsta gränsen ska dock uppgå till 1,25 %
  • Skatten är inte baserad på vinster

Beräkning av ISK

Skatten för ISK är redan beräknad när du får din deklaration och du behöver inte sitta med kalkylatorn själv och lista ut summan. Men för säkerhets skull kan det vara bra att veta hur man gör. Skatten utgår från kapitalunderlaget och denna summa beräknas utifrån 3 olika punkter, varav 1/4 blir det famösa kapitalunderlaget.

3 summor

De 3 summorna är värdet av de tillgångar som finns på investeringssparkontot när varje kvartal börjar. Det har också att göra med hur mycket man har gjort i insättning under året. Sist men inte minst är det summan av värdepapprens överföring.

Summan av dessa 3 delas sedan med fyra och blir ett genomsnittligt kapitalunderlagsvärde.

Statslåneräntan

Man tar sedan summan och multiplicerar med statslåneräntan per 30:e november året innan beskattningsåret. Sedan lägger man till en procentenhet men den lägsta gränsen ska dock uppgå till 1,25 %, i annat fall höjs hela beloppet så att det ska anpassas efter denna minimigräns. Nu har du fått fram din schablonintäkt som kommer beskattas med 30%.

Olika regler beträffande ISK skatt

Värdet på utdelningar i skatteunderlaget ingår i kontot då detta är schablonbeskattat. Utdelningen beskattas inte direkt med 30% som det exempelvis hade gjorts i ett aktie-och fondkonto. Utdelningar från utländska bolag kommer att beskattas med en s.k. utländsk källskatt och dras då direkt när man får sin utdelning.

Överföringar

Om man har fler ISK så är överföringar dem emellan skattefria. Men om man däremot flyttar värdepapper från en depå, VP-konto eller aktie- och fondkonto, så beskattas man på de vinster som uppstår vid själva flyttillfället, från dessa konton vill säga. På ISK räknas flytten som insättningar och blir en del av kapitalunderlaget.

Utländsk källskatt

För att få tillbaka den utländska källskatten behövs inget moment utföras förutsatt att man redovisat allting korrekt. Uträkningen sker vanligtvis automatiskt när Skatteverket beräknar den utländska inkomsten och utgår från denna när avräkningen görs. Procentsatsen varierar beroende på avtalet Sverige har med landet ifråga, men ofta ligger den på ca 15%.