Skatt på aktieutdelningar

Aktieutdelningar är utbetalning till aktieägarna av de tillgångar som finns inom aktiebolaget. Detta ska inte blandas ihop med löneutbetalning, då det skiljer sig mycket i vilka skatter som måste betalas i de olika utbetalningsalternativen. Som företagare är det väldigt fördelaktigt att vara påläst om detta för att kunna dra så mycket nytta som möjligt.

Skillnad på lön och aktieutdelning

På en aktieutdelning betalas ingen arbetsgivaravgift och själva skatten ligger på mellan 20 och 57 procent. En utdelning är inte avdragsgill men det tillkommer inte några arbetsgivaravgifter på utdelning som det gör på på löneutbetalning. Vid löneutbetalning betalas inte bara inkomstskatten på 32 till 57 procent, utan även arbetsgivaravgiften på 31,42 procent.

Räkna ut gränsbeloppSkatt på aktier

För att räkna ut gränsbeloppet (beloppet som beskattas med endast 20 procent) finns följande alternativ:

  • Förenklingsregeln, schablonbeloppet

Kvalificeras man inte för huvudregeln, eller om huvudregeln ger lägre gränsbelopp räknas gränsbeloppet upp med ett schablonbelopp.

  • Huvudregeln

Baseras på bolagets löner, om man kvalificeras för huvudregeln är 50 procent av löneutbetalningarna gränsbeloppet.

Förenklingsregeln

Vid uträkning av gränsbeloppet med förenklingsregeln tas föregående års inkomstbasbelopp x 2,75. År 2017 var inkomstbasbeloppet 61 500 kr vilket ger ett gränsbelopp för 2018 på 61 500 kr x 2,75 = 169 125 kr. Finns det sparat utdelningsutrymme från föregående år räknas detta in med ränta (som 2017 låg på 3,65%).

Huvudregeln

För att räkna ut gränsbeloppet med hjälp av huvudregeln tas 50% av den kontanta lönsesumman som betalats ut – alltså inte exempelvis bilförmåner eller liknande. Häflten av lönesumman adderas med anskaffningsvärdet av aktierna x statslåneräntan (som 2017 låg på 0,5%) plus ytterligare 9%.

Sammanfattningsvis, 2018 är gränsbeloppet: 50% x lönesumman + 9,49% x anskaffningsvärdet av aktierna.

Ändringar i regler

De så kallade 3:12 reglerna (skatteregler för utdelning av fåmansbolag, vilka är de flesta aktiebolag) ändras väldigt ofta. Det är viktigt att hänga med i svängarna för att undvika skattefel vilket kan bli väldigt problematiskt. Sedan införandet av 3:12 reglerna, år 1991, har reglerna ändrats 23 gånger. Uppdatera dig varje år!

Förenkling- eller huvudregel?

Vilken regel som är bäst beror på, räkna på båda alternativ och se vilket som ger bäst resultat. Vid ägandet av flera aktiebolag kan förenklingsregeln enbart användas för ett av bolagen och för resterande bolag räknas gränsbeloppet ut med huvudregeln. Vilken regel som används kan skifta från år till år.

Var påläst

Som företagare är det alltid bra att ha en övergripande kunskap gällande skatter och olika regler som gäller för företaget. Både för att undvika problem och för att kunna ta del av alla förmåner och avdrag som finns. Eventuella misstag som upptäcks i tid kan i regel åtgärdas.

Fråga revisorn

Trots att det är viktigt som företagare att hålla sig uppdaterad, är det svårt att vara expert på flera områden samtidigt. Därför är det viktigt att ändå ha en kunnig revisor vid sin sida som med sin expertis kan ge råd om vad som gynnar företaget mest. Så att du kan lägga energi på företaget.