Vad är skatten på pension?

Pensionärer måste betala skatt precis som andra medborgare. Pensionärsskatt är ett samlat begrepp på alla skatter en pensionär betalar. Summan avgörs beroende på åldern då man gick i pension samt var man bor och hur stor inkomst man haft. För att få reda på sin pensionsskatt, kan man titta på skattetabellerna för sin kommun.

Debatt

Det har länge varit en stark debatt om beskattning av pensionärer då många av dessa faktiskt har en mycket låg pension och inte kan unna sig en livskvalité som sig bör. I nya dokument har det framkommit att det är mer fördelaktigt att arbeta efter 66 år, då det ger förhöjt grundavdrag och ett förstärkt jobbskatteavdrag.

Skatt på pension sammanfattningSkatt på pension

  • Pensionärer beskattas både på sin lön och sin pension
  • Nya uppgifter menar att det lönar sig att jobba efter 65+
  • Många är debatterna kring pensionärernas beskattning
  • Det är åldern när man går i pension, levnadsort och föregående inkomst som avgör skatten
  • På Skatteverket kan man beräkna den skatt som väntas på pensionen

Tips och råd om skatt på pension

Ibland har man kanske investerat i kapitalförsäkringar och investeringssparkonton som många andra människor som vill trygga sin pension. Eftersom man betalar skatt på dessa under tiden de är i bruk så är dem således skattefria när man tar ut dem. Därför kan det vara bra att spara under sina yrkesår.

SINK

Många pensionärer väljer att flytta utomlands på ålderns höst, men då måste man ändå skatta i Sverige på den pension som tjänades in här. Den skatten kallas för SINK-skatt eller Särskild inkomstskatt. För tillfället är den på 25%. Istället för ett grundavdrag så gäller ett fribelopp på max 35 000 kr.

Arbeta samtidigt

Många väljer att arbeta tills sent i livet då en äldre person betalar mindre i skatt på inkomster. Det är dock viktigt att veta att om man har inkomster från flera håll, kan kvarskatt bli aktuellt då skatteavdragen på inkomsterna blir för låga. Då gäller det att begära jämkning hos Skatteverket.

Nya regler om pensionsskatt

Beskattning av pensionärer har genomgått och håller på att genomgå reformer då många ilsknat till på grund av att skatterna för denna grupp varit för hög. De nya reglerna innebär att ca 2 miljoner pensionärer påverkas. Redan från januari 2018 har skatten sänkts för dem med en pension på 10 000-35 000 kronor/mån.

Detta gäller

De huvudsakliga förändringarna är:

  • Förhöjd inkomst-och tilläggspension med 1%
  • Premiepension för traditionell försäkring höjs med ca 3,3 %
  • Garantipension och viss tjänstepension höjs med 1,6 %
  • Premiepensionen sänks med 3,8 % för dem som valt fondförsäkring och detta är på grund av låg förskottsränta
  • Den genomsnittliga pensionen ökar med ca 380 kr efter skatt

Utlandspensionärer och skatt

Vid bosättning i vissa länder kan pensionsskatten sänkas ytterligare så att penionärer gynnas rejält. Detta för att Sverige har ingått avtal med vissa nationer om hur skatten ska fördelas. I vissa fall innebär detta att svenska staten faktiskt inte får beskatta din pension eller att du slipper skatta i det andra landet.