Sammanfattning

 • De flesta utdelningar är skattepliktiga
 • Utdelningarna omfattas av en fast skattesats på 30 procent
 • Räntor och utdelningar räknas från första januari till sista december
 • Kreditinstitut lämnar ut uppgifter om räntor
 • Banker lämnar uppgifter inför deklarationen
 • Det finns olika regler för olika utdelningar
 • Vid utdelningar från utländska företag kan man ansöka om avräkning från den svenska skatten.

Frågor och svar

 • Hur hög är skatten på utdelning?
  Utdelning på skatter och fonder beskattas för det mesta med en skattesats på 30 procent.
 • När ska skatt på utdelning betalas?
  Utdelningen ska beskattas det år då den skatteskyldiga kan disponera över utdelningen. Denna tidpunkt bestäms på bolagsstämman. Om någon sådan tidpunkt inte fastslås, anses utdelningen vara tillgänglig direkt, och den ska då också beskattas direkt.
 • Hur ska skatt på utdelning bokföras?
  Om du äger aktier i ett företag där bolagsstämman beslutar om utdelning bokför du skatten mot konto 2710, Personalskatt.

Skatt på utdelning betalas vid utdelning från aktier eller fonder. Det är även möjligt att ta ut utdelning från det egna företaget, istället för att ta ut lön, vilket kan vara fördelaktigt i skattehänseende.

Reglerna för beskattning av utdelning varierar, beroende på vilken eller vilka typer av utdelning det handlar om.

All utdelning är skattepliktig

Ränteutdelningar på fonder och aktier är för det mesta skattepliktiga med en fast skattesats på 30 procent. Banker lämnar ut information på den ränta man tjänat under året fram till den sista december. Därefter måste räntan räknas med i deklarationen året efter och därmed beskattas tillsammans med de andra inkomsterna.

Utdelning eller lön?

Företagare som äger ett aktiebolag kan välja att ta ut sin lön ifrån bolaget ifråga eller i form av utdelning. Beskattningen på dessa alternativ kan se lite annorlunda ut. Om man tar ut lön så kan man även dra av det, men en utdelning går inte att dra av mot företaget.

Lön och arbetsgivaravgifter är avdragsgilla. Om du väljer att ta ut lön från ditt företag måste bolaget först betala arbetsgivaravgifter (31,42 %), och du betalar inkomstskatt på minst 32 % på din lön. Du kan dock göra jobbskatteavdrag på din lön, men inte på utdelningen, och lönen påverkar, till skillnad från utdelningen, pensionsförmånerna. Det finns en övre gräns, som går vid 496 305. Många försöker därför ta ut så mycket lön att de maximerar sina pensionspoäng, samtidigt som de hamnar under skiktgränsen för statlig skatt.

Om du istället väljer att ta ut pengarna i form av utdelning kommer denna att beskattas med 22 % bolagsskatt. Däremot betalas ingen arbetsgivaravgift på utdelning. Skatten på utdelning varierar mellan 20 och 57 procent. Den lägre skattesatsen kallas gränsbelopp, och beräknas på deklarationsblankett K10. Upp till två tredjedelar av gränsbeloppet kan beskattas som inkomst av kapital, och det går också att spara ej utnyttjat gränsbelopp till kommande år. Den sista tredjedelen av gränsbeloppet beskattas som inkomst av tjänst.

Skatt på utdelning i aktiebolag

Skattesatsen för noterade aktier är oftast 30 %, medan den för icke noterade, okvalificerade aktier är 25 %.

Utdelningen hos ett aktiebolag kan inte dras av och företaget måste därför betala skatt både för bolagets utdelning och den privata vinsten. Detta ska även deklareras dubbelt – i både företagets deklaration och den privata. Skatten på kapitalet av inkomstslaget beskattas med 20 procent medan själva utdelningen beskattas med 30 procent.

Kapitalbeskattning

Ett alternativ till att ta ut utdelning från sitt aktieinnehav är att välja kapitalvinst, vilken går att kvitta mot aktieförluster. Kapitalbeskattning kan också vara ett sätt att undvika kupongskatt vid aktieinnehav i utlandet (mer om kupongskatt nedan).

Skatt på utdelning i fåmansbolag

Om det rör sig om ett s.k. fåmansbolag gäller 3:12-reglerna, som hör till de mest komplicerade svenska skattereglerna. Reglerna har tillkommit för att att förhindra att den som har ett eget företag gör samma arbete, i egenskap av frilans, som en anställd, men fakturerar arbetsgivaren via sitt företag och därför kan ta ut ersättningen för arbetet som utdelning istället för som lön, vilket skulle vara mer fördelaktigt skattemässigt.

Det finns ett gränsbelopp att förhålla sig till. Intäkter under detta belopp kan beskattas som inkomst av kapital, alltså med 20 % skattesats. Inkomster därutöver ska beskattas som inkomst av tjänst, vilket innebär att den kommunala skattesatsen gäller. Denna varierar mellan olika kommuner, men det svenska snittet är 32 %.

Kupongskatt

Skatt på utdelning

För de som inte bor i Sverige men ändå får någon slags utdelning från ett svenskt bolag måste först en kupongskatt dras av. Även kupongskatten ligger på 30 procent, men den kan ibland sänkas med hjälp av olika skatteavdrag och gäller bara när mottagaren är en privatperson, inte ett företag.

Anledningen till att det finns en kupongskatt är att den som inte bor i Sverige inte är skatteskyldig här. Sverige har avtal med flera länder, för att undvika att de som är bosatta i dessa stater får skatta två gånger för samma tillgångar. Avtalen ser ut på följande sätt:

 • Danmark, Finland, Island och Norge – 15 % kupongskatt för de med skattehemvist där.
 • Storbritannien – 5 %.
 • USA, Frankrike och Tyskland – 15 %.
 • Schweiz – 30 % kupongskatt, med rätt att få tillbaka hälften efter ansökan.

Förluster

När det kommer till förluster så betalas ingen skatt. Dessutom kan man kvitta sina förluster mot sina vinster och därmed skatta mindre på sina utdelningar. Om man exempelvis har fått en utdelning på 3000 kronor, men förluster på 1000 kronor så behöver man bara skatta på 2000 kronor av utdelningen.

K4-blanketten

Vid deklaration så måste man fylla i en K4-blankett där vinster och eventuella förluster av kapital redovisas. Här ska varje affär fyllas i med information om antalet fonder eller aktier som har köpts eller sålts, beloppet och ifall de såldes med utdelning eller förlust. Det är med hjälp av K4-blanketten som skatten räknas ut.

Räkna ut skatt på utdelning av aktier

Hur räknas då skatten ut på utdelningen av exempelvis aktier?

 1. Säg att någon har köpt 20 aktier för 100 kronor styck.
 2. Sedan säljs dessa aktier för 120 kronor styck.
 3. Detta ger en vinst på 400 kronor.
 4. 30 procent av 400 är det som ska betalas, det vill säga 120 kronor.