Trängselskatt är en skatt som tas ut för trafik som åker en viss väg vid en viss tid. Anledningen till att trängselskatt finns i Sverige är för att minska hårt trafikerade vägar vid särskilda tidpunkter. Detta handlar oftast om resor in i storstäder som Stockholm eller Göteborg där det är ett hårt tryck på vägarna.

Högre kostad medför mindre resor

Avsikten med trängselskatt är att minska antal resor under samma tider med hjälp utav högre kostnader. Genom att trängselskatten är olika beroende på tidpunkt så försöker man få människor att resa under andra tider eller helt avstå ifrån att ta bilen till just dessa platser.

Trängselskatt sammanfattning

  • Trängselskatten är till för att minska antalet resor under en viss tidpunkt då det är högt tryck i trafiken
  • Det kostar olika mycket att passera en betalstation beroende på tid och ställe
  • Det är högst tryck i trafiken vid kontorstider till och från innerstaden i Göteborg eller Stockholm

TrängselskattPunktskatter

Trängselskatten hör till gruppen punktskatter som har olika funktioner i samhället. Dels så är dessa till för att få in inkomster till staten, men även för att påverka konsumenter eller i det här fallet bilister, att göra andra val. Dessa typer av skatter finns alltså även till för att styra val som människor gör.

Trängselskatt i Stockholm

Trängselskatten i Stockholm gäller in och ut-passeringar i innerstaden samt på Essingeleden på vardagar mellan 06.30 och 18.29. Detta gäller både utländska och svenska fordon. Alla fordon registreras vid betalstationerna och beroende på tid så kostar varje passage mellan elva och 30 kronor. Maxbeloppet för trängselskatt i Stockholm är 105 kronor per dag.

Trängselskatt i Göteborg

Trängselskatten i Göteborg tas ut på vardagar mellan klockan 06.00 till 18.29 och gäller alla fordon, utländska eller svenska som passerar en station i centrala staden. Varje passage kostar nio till 22 kronor och maxbeloppet är 60 kronor per dag. Riksdagen beslutade att från maj 2018 kommer Backaområdet att bli ett undantag från trängselskatten.

Syfte med trängselskatt och vägavgifter

Syftet med de olika avgifterna för vägar är för att påverka hur mycket människor använder sina fordon samt för att finansiera infrastrukturen och förbättring av vägarna. Från 1980-talet har många stadskärnor i Europa använt sig av trängselskatter, främst för att påverka billisternas val när det kommer till användning av fordon.

Undantag från trängselskatt

Som med många skatter så finns det undantag även när det kommer till trängselskatten. Skatten är till för bilar och de som klassas som bilar är lastbilar, personbilar och bussar. Andra fordon som exempelvis traktorer behöver inte betala trängselskatt. De fordon som alltid är undantagna är bland annat ambulanser, polis och diplomatfordon.

Vem ska betala trängselskatten?

Den som får räkningen för trängselskatten och även är skyldig att betala, är den som äger fordonet som har passerat betalstationen. Med ägare menas den som står som ägare i vägtrafikregistret eller på ägarpappret för bilen. Skatten ska vara betald månaden efter Transportstyrelsen har fattat ett beslut om trängselskatten.