Sammanfattning

 • Skattetabeller underlättar uträkningen av skatt.
 • Tabellerna kan användas för beräkning av skatt på månadslön eller tvåveckorslön.
 • Tabellerna uppdateras årligen.
 • Skatten varierar beroende på den anställdes ålder, bostadsort och typ av inkomst.
 • Man måste räkna in avgift för eventuellt trossamfund och begravningsavgift för att veta vilken tabell som gäller.
 • 30% skatt om det ej är huvudsyssla för löntagaren.
 • 1000 kr i en inkomst årligen dras ej skatt.

Frågor och svar om skattetabeller

 • Hur väljer jag skattetabell?
  Det är den kommunala skatten i den kommun där den anställde bor som avgör vilken tabell som gäller. Om kommunalskatten är 33 % är det tabell 33 som gäller. Det är dock viktigt att veta att procentsatserna ofta måste avrundas för att hamna i rätt tabell, och att lite andra avrundningsregler än de vanliga gäller. Om skattesatsen i kommunen är 32,4 % är det tabell 32 som gäller. Är den 32,5 % är det också tabell 32 som gäller, men om den är 32,51 % ska man titta i tabell 33. Det är alltså de hundradels procenten som avgör: 01-50 ska avrundas nedåt, och 51-99 ska avrundas uppåt.
 • När börjar en ny skattetabell att gälla?
  Skattetabellerna uppdateras varje år, men den som flyttar från en kommun till en annan kommer att fortsätta betala skatt till den kommun där hen var folkbokförd 1 november föregående år. Den nya skattetabellen börjar därför gälla vid årsskiftet.
 • Ändras skattetabellen om den anställde flyttar till en annan kommun?
  Ja, men inte direkt. Den anställde ska betala skatt till den kommun där hen var folkbokförd 1 november föregående år.
 • Vad är det som avgör vilken skattetabell som gäller för mig?
  Det som framför allt avgör vilken skattetabell som gäller är kommunalskatten. I vissa fall kan också kyrko- och begravningsavgiften påverka.

Skattetabeller är ett verktyg för att räkna ut vad man ska betala in i skatt. Tabellerna är numrerade efter den kommunala skattesatsen (29-40) och indelade i kolumner. För att veta vilken tabell som gäller för just dig behöver du veta vilken kommun du eller din anställde är folkbokförd i samt se den kolumn som skatten gäller.

Varje skattetabell innehåller sex kolumner.

Skattetabeller

Med en skattetabell kan du se skattesatsen för dina anställda.

 1. Första kolumnen avser löner, arvoden och andra ersättningar som ger rätt till jobbskatteavdrag, för personer som är födda 1958 eller senare. Denna kolumn ska tillämpas vare sig allmän pensionsavgift ska betalas eller ej.
 2. Andra kolumnen avser inkomster som inte är underlag för allmän pensionsavgift, och som inte ger rätt till jobbskatteavdrag, för personer som är födda 1952 eller tidigare. Pensioner är ett exempel på inkomster som omfattas av denna kolumn.
 3. Tredje kolumnen avser ersättningar som löner och arvoden för personer födda mellan 1938 och 1952. Den allmänna pensionsavgiften ska betalas, och jobbskatteavdraget enligt denna kolumn blir högre än enligt kolumn 1. Denna kolumn ska även tillämpas för personer som är födda 1937 eller tidigare, och som har förvärvsinkomster.
 4. Fjärde kolumnen avser sjuk- och aktivitetsersättning för personer födda 1953 eller senare. Allmän pensionsavgift ska inte betalas, och inkomsten ger inte rätt till förhöjt grundavdrag eller jobbskatteavdrag.
 5. Femte kolumnen avser andra pensionsgrundande ersättningar än löner. Hit räknas bl.a. ersättning från arbetslöshetskassa och arbetsskadelivränta. Kolumnen gäller för den som är född 1938 eller senare. Allmän pensionsavgift ska betalas på inkomsten, men den ger inte rätt till jobbskatteavdrag.
 6. Sjätte kolumnen avser inkomster som inte är underlag för allmän pensionsavgift, och som inte heller ger rätt till jobbskatteavdrag, för personer som är födda 1953 elller senare.

Vilken tabell gäller för vad?

Det finns så kallade allmänna tabeller och särskilda tabeller.

De allmänna tabellerna är till för att räkna ut månadslön eller tvåveckorslön. Dessa tabeller är enbart till för att räkna ut en regelbunden lön där det inte ska betalas allmän pensionsavgift eller har rätt till jobbskatteavdrag.

Särskilda tabeller är för andra inkomster.

Årligen uppdaterade tabeller

Viktigt att tänka på är att skattetabellerna uppdateras årligen så att man inte kollar på en gammal tabell och får fel uträkning.

Man måste räkna med om det finns en avgift till ett trossamfund och den begravningsavgift som man betalar i skatten.

Först då vet man vilken tabell som gäller.

Åldern har betydelse

Om uträkningen gäller en arbetstagare så behöver man se till ålder, det finns olika gränser då arbetstagaren ska betala olika i skatt.

Vanligaste kolumnen är nr 1 som är för personer födda år 1953 eller senare. Sedan är det även kolumn 3 och 4 som är för löner till arbetstagare i olika åldrar.

Räkna in storlek på inkomst

Uträkningen är också olika för storleken på inkomsten och om det är huvudsysslan för arbetstagaren.

Om man gör en uträkning som gäller ett exraarbete som utförts så ska man enbart dra 30% i skatt. Om det gäller 1000 kr eller mindre under ett år betalas ingen skatt.

Måste avrunda till hela kronor

När man har räknat ut de olika avgifterna och då får till exempel 33,2 eller 33,6 så är dessa två tal olika tabeller.

För att veta exakt vilken tabell som gäller så måste man avrunda nedåt om det är 0-50 öre, vid 51-99 öre så avrundar man uppåt.

Särskilda skattetabeller

Skattetabeller används för att räkna ut skatt

Den som bor i Norrtälje betalar skatt enligt skattetabell 32.

Om arbetstagaren ska ha sjukpenning eller om det gäller sjömän så finns det speciella tabeller för dessa uträkningar. Även om man behöver räkna ut ett engångsbelopp så finns det en särskild tabell för detta.

Engångsbelopp kan gälla arbete som är huvudsyssla, men där lönen betalas ut en gång för en viss period.

För att veta vilken skattetabell som gäller behövs följande information:

 1. folkbokföringskommunen
 2. eventuell avgift till trossamfund,
 3. begravningsavgiften,
 4. arbetstagarens ålder,
 5. storleken på inkomsten.

När man vet detta måste man avrunda talet till heltal, avrundningen sker inte enligt de vanliga reglerna. Det man tittar på är hundradels procent. 01 till 50 ska avrundas nedåt, och 51 till 99 ska avrundas uppåt. Om den kommunala skatten i den anställdes bostadskommun är 32,5 procent ska man titta i tabell 32, men om skatten är 32,51 procent är det tabell 33 som gäller.

För det mesta spelar inte kyrko- och begravningsavgift någon roll för vilken tabell som gäller – de påverkar bara på marginalen. Men ibland har de betydelse för vilken tabell som gäller. Av denna anledning kan man som arbetsgivare välja att be den anställde lämna in uppgift om vilken skattetabell som ska gälla. Då kan man vara säker på att betala rätt skatt. Om du är i denna situation kan du hänvisa dina anställda till den här sidan.