Sammanfattning

 • Personbevis är en offentlig handling som visar en persons uppgifter som namn, adress, civilstånd o.s.v.
 • Personbeviset beställs hos Skatteverket.
 • Myndigheter behöver sällan personbevis, eftersom de kan inhämta uppgifterna direkt från Skatteverket.
 • Personbeviset ska inte vara äldre än 3 månader
 • Utländska myndigheter vill ofta ha en apostille-stämpel vid t.ex. handlingar från Svenska Handelskammaren, registerutdrag m.m.

Frågor och svar om personbevis

 • Vem utfärdar personbevis?
  Personbevis utfärdas av Skatteverket.
 • När behöver jag ett personbevis?
  Du behöver ett personbevis när någon begär detta av dig. Det är ovanligt att svenska myndigheter begär personbevis, eftersom de kan inhämta de uppgifter om dig som de behöver direkt från Skatteverket. Situationer när personbevis ska lämnas är bl.a. Vid adoption, giftermål i utlandet, och vid ansökan om id-kort.
 • Hur länge gäller ett personbevis?Ett personbevis är giltigt i tre månader.

Ett personbevis är ett dokument som innehåller väsentliga uppgifter om en person som t.ex. namn, adress och personnummer samt andra viktiga upplysningar som ex. civilstånd. Detta är uppgifter som är registrerade i folkbokföringen hos Skatteverket. Det kan inte användas som identitetshandling, men behövs vid vissa tillfällen, exempelvis vid anställning.

Beställning

Ett personbevis kan beställas via Skatteverkets hemsida då servicekontoren har slutat erbjuda tjänsten. Personbevis är offentliga handlingar och vem som helst har rätt att se dem, såvida personen ifråga inte har skyddad adress/identitet eller dokumentet är sekretessbelagt. Numera behövs inte alltid personbevis när man ansöker om något, eftersom många myndigheter redan har tillgång till databaserna.

Att välja typ av personbevis

Det finns en rad ärenden som kräver personbevis och som ska innehålla ett flertal, specifika detaljer. Situationer där personbevis ska lämnas är bl.a:

 • Adoption
 • Ansökan om svenskt medborgarskap (gäller medborgare i de nordiska länderna)
 • Vid köp av fastighet
 • Vid ansökan om id-kort
 • Vid ansökan om stipendium

Gäller det folkbokföringsuppgifter kan dessa även beställas på det engelska språket.

Personbevis som inte längre behövs

Nuförtiden kan personbevis skippas vid en rad ärenden. Dessa innefattar bland andra förvärvstillstånd som gäller när man tar över en fastighet eller dylikt, skuldsanering hos Kronofogden, vid pensionsärenden, vid handelsbolag, näringstillstånd samt en vid rad andra tillfällen. Därmed efterfrågas inte längre ett personbevis och en beställning behöver inte tas i beaktning.

När en företagare kan behöva ett personbevis

Det finns en rad tillfällen då det kan vara bra att ha ett personbevis till hands. Dels när man själv som företagare ska göra ett ärende och dels när man kanske vill ha ett bevis på en ny anställd. Detta kan vara extra lämpligt om man anställer en utländsk medborgare.

Be om personbevis

När du som företagare anställer en ny person kan du med fördel be denne om att beställa hem beviset på Skatteverkets hemsida för att sedan ge eller skicka det till ditt kontor. Tänk dock på att be om ett nybeställt personbevis, eftersom dokumentet anses vara för gammalt efter ca 3 månader.

Samordningsnummer

Om man har ett samordningsnummer kan man inte beställa personbevis. Det gäller för personer som inte är folkbokförda i Sverige men ändå vistas i landet. Ofta rör det sig om tillfälliga arbetare, pendlare från grannland m.fl. Även diplomater omfattas. Myndigheter har då tillgång till numret som har siffran 60 adderat till födelsedatumet.

Personbevis i kontakt med utländska myndigheter

PersonbevisDet är inte ovanligt att den som har kontakt med utländska myndigheter får en förfrågan från dessa om ett personbevis. Då dessa länder ofta har en annan myndighetskultur än Sverige, och inte heller samma tillit mellan myndigheter, kan de ställa andra krav på dokumentet än de som vanligen ställs i Sverige. Därför går det att beställa stämplade personbevis, med en underskrift som visar dokumentets äkthet.

Om personbeviset omfattar flera sidor kommer endast den sista sidan att stämplas och skrivas under. Stämpeln är alltid på svenska. Information om dokumenten, på engelska, finns här.

De dokument som går att få med stämpel och underskrift är:

 • Familjebevis
 • Utdrag om folkbokföringsuppgifter – på engelska eller svenska
 • Utdrag om folkbokföringsuppgifter – 120 med alla relationer – på svenska eller engelska

I Sverige utfärdas inte födelsebevis, vilket är en typ av dokument som kan efterfrågas i flera länder, bl.a. USA, Australien, Kina och Indien. Detta dokument motsvaras i Sverige av personbeviset Utdrag om folkbokföringsuppgifter – 120 med alla relationer. Detsamma gäller äktenskapsbevis, som motsvaras av samma dokument.

Det är inte alltid som en utländsk myndighet nöjer sig med Skatteverkets underskrift och stämpel. I vissa fall begär de ytterligare stämplar, apostille eller legalisering, vilket Skatteverket inte kan bistå med. För att få en apostille-stämpel, kontakta notarius publicus i ditt län. Om dokumentet behöver en legalisering ska du vända dig till Utrikesdepartementet.

Ytterligare en typ av personbevis som utländska myndigheter kan begära är äktenskapscertifikat, vid giftermål i utlandet. Svenska medborgare, som är folkbokförda i Sverige, kan ansöka om äktenskapscertifikat hos Skatteverket.