Vad innebär personbevis?

Ett personbevis är det dokument som innehåller väsentliga uppgifter om en person som t.ex. namn, adress och personnummer samt andra viktiga upplysningar som ex. civilstånd. Detta är uppgifter som är registrerade hos folkbokföringen hos Skatteverket. Det kan inte användas som identitetshandling men behövs vid vissa tillfällen som exempelvis vid anställning o.s.v.

Beställning

Ett personbevis kan beställas via Skatteverkets hemsida då servicekontoren har slutat erbjuda tjänsten. Personbevis är offentliga handlingar och vem som helst har rätt att se dem, såvida personen ifråga inte har skyddad adress/identitet eller dokumentet är sekretessbelagt. Numera behövs inte alltid personbevis när man ansöker om något, eftersom många myndigheter redan har tillgång till databaserna.

Personbevis sammanfattningPersonbevis

  • Personbevis är en offentlig handling som visar en persons uppgifter som namn, adress, civilstånd o.s.v.
  • Det beställs hos Skatteverket
  • Vid vissa ärenden behövs inte personbevis då myndigheter redan har tillgång till uppgifterna
  • Personbeviset ska inte vara äldre än 3 månader
  • Utländska myndigheter vill ofta ha en apostille-stämpel vid t.ex. handlingar från Svenska Handelskammaren, registerutdrag m.m.

Att välja typ av personbevis

Det finns en rad ärenden som kräver personbevis och som ska innehålla ett flertal, specifika detaljer. På Skatteverkets hemsida finner du alla sådana ärenden som t.ex. kan röra sig om bankärenden, yrkeslegitimation, fastighetsärenden o.s.v. Gäller det folkbokföringsuppgifter kan dessa även beställas på det engelska språket.

När stämpel behövs

I vissa fall när det kommer till utländska myndigheter av en eller annan orsak, behövs en stämpel. En sådan stämpel kan ske hos Skatteverket men stämplar som apostille eller legalisering måste begäras av en notarius publicus eller av UD (legalisering). En apostille är ett ytterligare dokument som intygar att signaturen på dokumentet är äkta.

Personbevis som inte längre behövs

Nuförtiden kan personbevis skippas vid en rad ärenden. Dessa innefattar bland andra förvärvstillstånd som gäller när man tar över en fastighet eller dylikt, skuldsanering hos Kronofogden, vid pensionsärenden, vid handelsbolag, näringstillstånd samt en vid rad andra tillfällen. Därmed efterfrågas inte längre ett personbevis och en beställning behöver inte tas i beaktning.

När en företagare kan behöva ett personbevis

Det finns en rad tillfällen då det kan vara bra att ha ett personbevis till hands. Dels när man själv som företagare ska göra ett ärende och dels när man kanske vill ha ett bevis på en ny anställd. Detta kan vara extra lämpligt om man anställer en utländsk medborgare.

Be om personbevis

När du som företagare anställer en ny person kan du med fördel be denne om att beställa hem beviset på Skatteverkets hemsida för att sedan ge eller skicka det till ditt kontor. Tänk dock på att be om ett nybeställt personbevis, eftersom dokumentet anses vara för gammalt efter ca 3 månader.

Samordningsnummer

Om man har ett samordningsnummer kan man inte beställa personbevis. Det gäller för personer som inte är folkbokförda i Sverige men ändå vistas i landet. Ofta rör det sig om tillfälliga arbetare, pendlare från grannland m.fl. Även diplomater omfattas. Myndigheter har då tillgång till numret som har siffran 60 adderat till födelsedatumet.