Sammanfattning

 • Ett skattekonto är ett konto för privatpersoner och företag som ska betala in skatter och avgifter till Skatteverket.
 • På Skatteverkets webbplats har du tillgång till e-tjänsten Skattekonto.
 • Med din e-legitiomation kan du beställa kontohistorik för ditt Skattekonto.
 • Skatter och avgifter betalas in till Skatteverkets konto för skatteinbetalningar med ditt unika OCR-nummer.

Frågor och svar om skattekonto

 • Hur anmäler jag mitt skattekonto?
  Du behöver inte skaffa ett skattekonto hos Skatteverket; du tilldelas automatiskt ett konto av myndigheten. Däremot är det bra att anmäla ett mottagarkonto, alltså ett konto som det eventuella överskottet överförs till. Endast summor över 2000 kronor betalas ut.
 • När sker avstämning på skattekontot?
  Ett skattekonto stäms av en gång per månad. Vid avstämningen jämförs de belopp som betalats in på kontot med vad som debiterats, räntan beräknas och påförs och saldo upprättas. Vanligen sker avstämningen den första lördagen i månaden.
 • Hur ska jag bokföra mitt företags skattekonto?
  I en enskild firma bokförs inte transaktioner med skattekontot, eftersom firman inte är ett eget skattesubjekt.
  I ett aktiebolag, däremot, ska det framgå av räkenskaperna vilka transaktioner som påverkar kontot. Därför ska det i bokföringen finnas ett konto som motsvarar skattekontot. För att skilja de olika skatte- och avgiftsbeloppen är det enklast att använda olika konton. Belopp på separata skuld- och avräkningskonton för arbetsgivar­avgifter, personalens källskatter, punktskatter och moms överförs till konto 1630 när skattedeklarationen lämnas.
 • När dras pengarna från skattekontot?
  Pengarna dras från skattekontot när det uppstår en fordran på kontot, förutsatt att det finns pengar på kontot. Detta sker i samband med den månatliga avstämningen.
 • Vad betyder restfört skattekonto?
  En restföring är en obetald skuld till staten, som har lämnats över till Kronofogden. Obetalda belopp som bildar underskott på skattekontot överlämnas fortlöpande till Kronofogden för indrivning. Det restförda beloppet syns på företagets skattekonto, i Kronofogdens kolumn. Observera att detta gäller underskott på 10 000 kronor eller mer.

Ett skattekonto är ett konto som registreras för privatpersoner och företag som ska betala in skatter och avgifter till Skatteverket. Om du är enskild näringsidkare är ditt företags skattekonto detsamma som ditt privata.

På skattekontot bokförs alla skatter och avgifter som omfattas av skattebetalningslagen. Detta omfattar bland annat:

 • Preliminärskatt för anställda
 • Arbetsgivaravgifter
 • Särskild löneskatt
 • Moms
 • Fastighetsskatt för näringsfastigheter

Skattekontot fungerar som ett vanligt bankkonto med intäktsränta och kostnadsränta. På kontot hanterar du bland annat skatteinbetalningar, preliminärskatt och slutlig skatt enligt slutskattebeskedet.

E-tjänsten Skattekonto

Om du loggar in med din e-legitimation på Skatteverkets webbplats kan du som är näringsidkare se och hantera uppgifter som gäller ditt företag. Här får du även tillgång till e-tjänsten Skattekonto, där du bland annat kan se ditt kontoutdrag och ditt saldo samt se bokförda och kommande transaktioner.

Preliminärskatt

Som företagare betalar du varje månad in preliminärskatt till ditt Skattekonto.

I början av varje beskattningsår gör Skatteverket ett beräkning av hur mycket debiterad preliminärskatt du ska betala under året. Den debiterade preliminärskatten ska sedan betalas in månadsvis på ditt skattekonto. Genom att skicka in en preliminär inkomstdeklaration kan du när som helst ändra din preliminärskatt.

Ränta på skattekontotSkattekonto

Om du får ett överskott eller underskott på ditt skattekonto beräknar Skatteverket fram en kostnadsränta eller intäktsränta. När ett överskott eller underskott uppstår räknas räntan dagligen fram på det aktuella saldot.

Räntan på skattekontot kan ändras under året då den baseras på en basränta som följer det allmänna ränteläget.

Intäktsräntan på skattekontot är skattefri, och kostnadsräntan är inte avdragsgill.

Betalningsuppmaning och betalningskrav

Om du som företagare med F-skatt får ett underskott på ditt skattekonto som är minst 2000 kr vid en avstämning får du en betalningsuppmaning. Om underskottet är minst 10 000 kronor utgår ett betalningskrav.

Betalningsuppmaningar och betalningskrav skickas till din e-brevlåda om du är ansluten till Mina meddelanden på Skatteverkets webbplats.

Utbetalning av skattepengar

När ditt företag får sitt slutskattebesked och ska få tillbaka minst 2000 kronor sker en automatisk utbetalning. Har du anmält ett mottagarkonto sätts pengarna in där, annars kommer du att få ett utbetalningskort med summan du ska få tillbaka.

Är summan lägre än 2000 kronor behöver du själv begära en utbetalning hos Skatteverket. I annat fall kommer överskottet att användas till betalning av skatter och avgifter i framtiden. De kan också användas till att betala skatteskulder.

Om överskottet på skattekontot är 100 kronor eller lägre betalas det inte ut. Däremot kommer summan att ränteberäknas.

Kontohistorik

Du kan beställa kontohistorik för ditt Skattekonto i e-tjänsten skattekonto. Under fliken bokförda transaktioner söker du bland transaktioner och kan sedan beställa en utskrift av sökresultatet.

Det är även möjligt att beställa kontoutdrag genom beställningstjänsten på Skatteverkets webbplats, via Servicetelefonen, genom att besöka ditt skattekontor eller genom att kontakta Skatteupplysningen.

Inbetalning till skattekontot

Som företagare gör man kontinuerligt inbetalningar till sitt skattekonto. För att betala sina skatter och avgifter till ditt skattekonto gör man en insättning till Skatteverkets konto för skatteinbetalningar. Den som har ett skattekonto hos Skatteverket har även ett unikt OCR-nummer, som är viktigt att ange vid en inbetalning.

Det går också att göra s.k. fyllnadsinbetalningar till skattekontot. Syftet med en fyllnadsinbetalning är att undvika att det uppstår ett underskott, eftersom underskott leder till kostnadsränta. Pengarna betalas in till Skatteverkets konto, bankgiro 5050-1055. Att ha ett överskott på skattekontot minskar risken att få betala kostnadsränta.

En fyllnadsinbetalning kan dock leda till att du får ett överskott på skattekontot, som betalas ut till ditt mottagarkonto. Om du istället vill att pengarna ska kvarstå på skattekontot, för att undvika underskott längre fram, kan du använda blanketten Begäran Utbetalningsspärr som du hittar hos Skatteverket.

Skattekonto

Ett skattekonto är ett konto som registreras för privatpersoner och företag som ska betala in skatter och avgifter till Skatteverket. För enskilda näringsidkare är ditt företags skattekonto detsamma som ditt privata.