Skatteverket erbjuder inte bara e-tjänster till privatpersoner utan också till företag. Det är enkelt att logga in på just den tjänst du ska använda dig av genom e-legitimation. Inom de privata e-tjänsterna samt företag kan du hitta sådant som är viktigt för dig som företagare så som fastighetsdeklaration inom industri eller lantbruk.

Ansökning direkt

Företagare kan också lämna in förfrågningar och ansökningar direkt via e-tjänsterna inom några områden. Om du är utbetalare av löner kan du ta reda på mottagarens preliminärskatteuppgifter genom att skicka in en förfrågan till Centrala skatteregistret.

Du kan ansöka om att få lämna din sammanställning per kvartal samt att du enkelt kan registrera företag.

E-tjänster sammanfattningSkatteverkets e-tjänster

  • Skatteverkets olika e-tjänster
  • Ansökningar och förfrågningar
  • Fastighetsdeklarationer för företag och privatpersoner
  • E-tjänsten för dig som förflyttar alkohol och tobasvaror under skatteuppskov samt energiprodukter under skatteuppskov.
  • Moss e-tjänsten för dig som säljer digtala tjänster till privatpersoner i utlandet.
  • Rot och Rut arbeten.
  • Moms och arbetsgivardeklaration
  • Dödsfallintyg och dess funktioner

Fastighetsdeklaration

På Skatteverkets e-tjänster hittar du även fastighetsdeklaration. Här finner man deklaration för dig som äger hyreshus och ska deklarera detta var tredje år.

Deklarationen för industri för dig som har en industrifastighet och ska deklarera var sjätte år. Även lantbruk och småhus deklaration. Dessa kan man också göra som privatperson.

E-tjänst för EMCS

Företagare som har alkohol och tobaksvaror inom försäljning måste använda sig av EMCS, Excise movement and control system, vid förflyttningarna av dessa varor under skatteuppskov. Den måste också användas för energiprodukter. Med denna e-tjänst kan du enkelt titta på operatörens transporter och registrera mottagningsrapporter. Du har en bra instruktionsvideo på Skatteverket vid behov.

MOSS

E-tjänsten MOSS, Mini One Stop Shop, är till för företagare som säljer digiatala tjänster så som telekommunikations och sändningstjänster till privatpersoner i andra EU-länder. Här ska du ta ut moms enligt regler som gäller i de landet köparen bor. Du ansvarar för att redovisa momsen och gör det enkelt via Skatteverkets e-tjänst för just detta.

Rot och Rut

Hos Skatteverket hittar du som företagare en smidig e-tjänst för rot och rutarbete för att begära utbetalning av Skatteverket. Du måste skicka in detta till Skatteverket senast 31 januari året efter du fått betalt för arbetet. Skatteverket ger dig bra vägledning för hur du ska fylla i om det är rot eller rut arbete.

Moms och arbetsgivardeklarationer

Arbetsgivare och företag kan enkelt lämna in moms och arbetsgivardeklarationer genom e-tjänsten företrädare eller deklarationsombud. Är du registrerad hos Bolagsverket som VD kan du enkelt själv använda många av e-tjänsterna, som denna.

Tänk på att ha koll på momsreglerna då det 2018 kommit nya så du fyller i rätt.

Dödsfallsintyg

För de som arbetar inom begravningsbyrå, krematorium, försäkringsbolag eller bank kan man behöva beställa och skriva ut dödsfallsintyg ibland. Genom denna e-tjänst kan du få registerutrag på den som avlidit, dödsfallsintyg med släktutredning och intyg för antingen gravsättningen eller kremeringen.

Det finns också en bevakningsfunktion som gör att du får e-post när beställning är klar.